Hoe fietspaden vrijhouden?

Uit mobiliteitsbrief 118 - Winterdienst

Gladheid bestrijden gebeurt het best met een borstelwagen met pekelstrooier. Is de sneeuwlaag te dik, dan ruimt u beter eerst met de sneeuwschop. Zo raakt de borstel niet verzadigd door de sneeuw. Meteen nadat de sneeuw geruimd is, moet er gestrooid worden met pekel.

Waarom pekel strooien op een fietspad?

  • Werkt ook bij lage verkeersintensiteit.
  • Werkt onmiddellijk in op sneeuw en ijzel.
  • Heeft een hogere kleefkracht en zal langer doorwerken op het fietspad.

Subsidies

Lokale overheden kunnen subsidies aanvragen voor de aankoop van veegmachines die ingezet worden voor het opruimen van zwerfafval. Mits aanpassing (als optie) kunnen bepaalde veegmachines ook gebruikt worden als sneeuwruimer voor het onderhouden van fi etspaden in de winter. De optie als sneeuwruimer wordt evenwel niet gesubsidieerd. Dossiers voor de aanvraag van subsidies moeten worden ingediend bij OVAM.

Meer info