"Hou openbaarvervoerroutes sneeuwvrij"

Uit mobiliteitsbrief 118 - Winterdienst

Bij sneeuwval is het openbaar vervoer voor veel weggebruikers een ideaal alternatief. Chauffeurs laten hun auto gemakkelijker aan de kant staan en meer fietsers kiezen voor de bus. Het is dan ook essentieel dat maximale veiligheid voor het openbaar vervoer gegarandeerd wordt.

MOB11820F01.jpg(Foto: Stefaan Van Hul)
Johan Bullynck, directeur Exploitatie De Lijn: "Aanspreekpunten bij de lokale overheden zijn essentieel voor een vlotte communicatie tijdens een koudegolf."

"Om de veiligheid voor onze reizigers te garanderen moeten openbaarvervoerroutes tijdens een koudegolf zo goed mogelijk berijdbaar gehouden worden, zegt Johan Bullynck van De Lijn. "Daarom vragen wij aan alle wegbeheerders om de straten waar openbaar vervoer rijdt hoge prioriteit te geven in het strooiplan. Dat geldt zeker voor bus- en trambanen. Ook haltes worden best sneeuwvrij gemaakt zodat reizigers zo veilig en comfortabel mogelijk kunnen wachten. Het is ook belangrijk dat er goede afspraken gemaakt worden over het ruimen van de stelplaatsen van De Lijn. Alleen met de hulp van AWV en de lokale overheden kunnen we veilig en stipt openbaar vervoer bij winterweer garanderen."

Aanspreekpunten

MOB11820F02.jpgVorig jaar liep een en ander fout. Dit jaar wil De Lijn, samen met de lokale overheden, dan ook lessen trekken uit die ervaringen. Bullynck: "Communicatie en overleg zijn essentieel. Daarom plannen we bilateraal overleg met alle lokale overheden. Het is de bedoeling om de knelpunten van vorig jaar te overlopen en vooral ook om aanspreekpunten op te lijsten. In geval van een wintercrisis moeten we weten wie we bij de lokale overheid kunnen bereiken. Ook de verantwoordelijken in de gemeenten moeten weten waar ze bij De Lijn terecht kunnen."

(Foto: Stefaan Van Hul)
Maak goede afspraken voor het winteronderhoud van stelplaatsen en haltes.

Leuven: prioriteit voor de bus 

MOB11820F03.jpgIn Leuven maken de openbaarvervoerroutes al meer dan tien jaar deel uit van het prioritair strooiplan.

(Foto: Jerry De Brie)
Danny Stroobants.

Danny Stroobants, hoofd van de Reinigingsdienst: "Deels gebeurt dit op vraag van De Lijn. Maar we vinden het zelf ook belangrijk dat de bussen veilig door de stad kunnen rijden en dat de mensen op hun werk geraken. Elk jaar wordt het prioritair strooiplan bijgestuurd. Als er wijzigingen zijn in de busroutes, wordt ook het plan aangepast. De haltes worden waar mogelijk mee gestrooid door de grote wagens. In de stad wordt manueel sneeuw geruimd aan haltes van De Lijn. Dat gebeurt niet ’s nachts, maar tijdens de werkuren. De stelplaatsen van De Lijn strooien we niet systematisch mee, behalve die van de gelede bussen. Als er problemen zijn op de andere stelplaatsen, verwittigt De Lijn ons en sturen we de strooiwagen er naartoe."