Licht en wegwijzers zijn essentieel

Uit mobiliteitsbrief 121 - Fietswegen

Omdat fietswegen niet vlakbij een rijweg liggen, maar in een eigen bedding, kunnen de fietsers niet meegenieten van de wegverlichting en van bestaande bewegwijzering. Bij het inrichten van een fietsweg moet er dus nagedacht worden over specifieke bewegwijzering en aangepaste verlichting.

Wegwijzers voor fietsers

MOB12160F01.jpg(Provincie Oost-Vlaanderen)
In Oost-Vlaanderen worden functionele fietsroutes volgens een uniform systeem bewegwijzerd.

Bewegwijzering van fietswegen is essentieel, zeker op functionele fietsroutes en om nieuwe fietsers aan te trekken. In Vlaanderen gebeurt dit nog te weinig. De provincie Oost-Vlaanderen is hierin een pionier. Ze werkt al meer dan 10 jaar aan eenduidige signalisatie van haar functionele fietsroutes, waaronder ook fietswegen. Om een uniforme bewegwijzering te garanderen doet het provinciebestuur de bewegwijzering van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk zelf. De gemeenten moeten wel het signalisatieplan opstellen, in overleg met de provincie.

Slimme verlichting

MOB12160F02.jpg(Jerry De Brie)
In Brasschaat werd vleermuisvriendelijke fietspadverlichting met bewegingssensoren geïnstalleerd. De LEDs produceren een specifiek geel licht waar vleermuizen minder gevoelig voor zijn. Dankzij bewegingsdetectie gaan de lampen alleen branden als er effectief een fietser passeert.

Ook verlichting van functionele fietswegen is belangrijk. Dit om het sociale veiligheidsgevoel te vergroten, en het gebruik van de fiets extra te stimuleren. Wegen zonder enige vorm van verlichting zijn immers bij duisternis niet aantrekkelijk om te fietsen. Bovendien zijn de lichten van de meeste fietsers niet altijd sterk genoeg en zien ze putten of ander obstakels onvoldoende. Ondertussen worden er energiezuinige systemen ontwikkeld (LED-verlichting, zonne-energie, …) die ideaal kunnen zijn voor gebruik op fietswegen. Gecombineerd met een bewegingsdetector brandt deze verlichting niet langer dan nodig op volle kracht. Ideaal in natuurgebied dus.