Technisch Vademecum Paden en Verhardingen

Uit mobiliteitsbrief 123 - Openbaar groen

Het Agentschap voor natuur en Bos ontwikkelde recent een technisch Vademecum Paden en Verhardingen. Het geeft een overzicht van alle mogelijke verhardingsmaterialen die gebruikt kunnen worden in groengebieden. Het Technisch Vademecum Paden en verhardingen is vanaf 8 april te bestellen via anb@vlaanderen.be (Prijs: 60 euro). Of download hier .