Boom: "Goede communicatie zorgt voor begrip bij inwoners" (interview met burgemeester Marnef)

Uit mobiliteitsbrief 125 - Duurzaam naar evenementen

In het recreatiedomein ‘De Schorre’ in Boom worden onder meer de meerdaagse muziekfestivals ‘Mano Mundo’ en ‘Tomorrowland’ georganiseerd, die makkelijk 70.000 en 180.000 bezoekers lokken. Boom dokterde samen met de organisatoren en een mobiliteitsbureau een oplossing uit voor de mobiliteitsproblematiek die de volkstoeloop onvermijdelijk meebrengt.

Patrick Marnef, burgemeester Boom "Een gouden tip: ga op tijd met de juiste partners aan tafel zitten."

Het recreatiedomein ‘De Schorre’ ligt vlak bij het centrum van Boom en wordt omgeven door een aantal woonwijken. In de onmiddellijke omgeving van het festivalterrein is er weinig open ruimte voor grote publieksparkings. Daarbij komt nog dat het station van Boom tijdens het weekend niet bediend wordt. "In overleg met de organisatoren besloten we het mobiliteitsprobleem grondig aan te pakken en namen we een paar jaar geleden het mobiliteitsbureau Traject onder de arm voor de mobiliteitsaanpak bij de grote festivals", aldus Patrick Marnef, burgemeester. "De festivalorganisatoren nemen de kosten daarvan voor hun rekening, die ze voor een groot deel terugwinnen uit de inkomsten van de parkingtickets. We zijn zeer tevreden over deze professionele coördinatie. Voor een event met zo veel bezoekers als Tomorrowland is dat geen overbodige luxe. Wij zijn maar een kleine gemeenten en zouden nooit zelf over voldoende mankracht beschikken om dat met dezelfde kwaliteit te coördineren." Al lang voor het evenement wordt een eerste overlegvergadering ingeplant. "Op het einde van het jaar beginnen we met de voorbereidingen voor de komende editie in juli. We zitten vanaf dan regelmatig samen met het studiebureau, de organisatoren, de lokale politie, De Lijn, de NMBS, mobiliteitsambtenaar, de wijkteams (stewards), … Het is absoluut noodzakelijk om tijdig met de voorbereidingen te beginnen. Alleen zo kan je ook tijdig communiceren en alles goed in kaart brengen."

Centrum bereikbaar

MOB12550F02bis.jpg(foto: ID&T)
Het festival Tomorrowland lokt gemakkelijk 180.000 bezoekers naar Boom. Een sluitend mobiliteitsplan is dan geen overbodige luxe.

Tijdens Tomorrowland en Mano Mundo worden sommige straten afgesloten, of de rijrichting aangepast. "Voor bewoners voorzien we doorgangsbewijzen, zodat mensen nog vlot hun woning kunnen bereiken. Al maanden op voorhand lichten we onze inwoners in over welke mobiliteitsmaatregelen we gaan treffen en welke gevolgen dat voor hun wijk zou kunnen hebben. Goede communicatie is belangrijk om begrip te winnen bij de bevolking. We proberen ook het centrum zo bereikbaar mogelijk te houden. Festivalverkeer mijden we dan ook uit ons centrum. Vanaf de gewestwegen wordt het festivalverkeer afgeleid naar de randparkings via buurgemeenten Boom en Rumst, waar we gelukkig op veel mede- werking van onze collega’s kunnen rekenen. Met de preventiedienst van Boom werken we bijvoorbeeld ook samen in het kader van buurtbeheer. Pendelbussen van De Lijn zorgen vanuit de randparkings voor een vlotte verbinding met het festivalterrein. Stewards houden toezicht dat alles goed verloopt."