"Communicatie over alternatieven is cruciaal" (interview Bart Busschaert, Traject)

Uit mobiliteitsbrief 125 - Duurzaam naar evenementen

"Vaak loopt het al fout bij de locatiekeuze. Als het terrein van het evenement alleen met de auto goed bereikbaar is, kun je nog moeilijk succes boeken met alternatieven." Dat zegt Bart Busschaert van mobiliteitsbureau Traject.

MOB12510F01.jpg(Foto: Traject)
Bart Busschaert, Traject: "Het heeft geen zin om fantastische alternatieven uit te werken, maar er dan niet over te communiceren."

"Organisatoren van evenementen denken vooral aan autostromen: waar komen er parkeerplaatsen, waar zetten we de wegwijzers? Ze gaan compleet voorbij aan mobiliteitsmanagement. Spijtig genoeg zie je een gelijkaardig verhaal bij veel lokale besturen. In het overleg met andere partijen, zoals De Lijn, de politie, de brandweer, wordt gekeken naar de veiligheid en de doorstroming: welke straten worden afgesloten, hoe wordt het verkeer omgeleid, wat gebeurt er met de reguliere bus- en tramlijnen? De laatste jaren gaat er wel meer aandacht naar de bereikbaarheid van evenementen met de fiets en het openbaar vervoer. Met mobiliteitsmanagement kunnen veel problemen voorkomen worden."

Wat kunnen lokale besturen doen om de bereikbaarheid van evenementen te verbeteren?

"De gemeente kan de organisator informeren over het belang van een goed uitgewerkt mobiliteitsplan en de mogelijkheden van mobiliteitsmanagement. Organisatoren hebben die knowhow niet altijd in huis. Een mobiliteitsplan is net als een veiligheidsplan onmisbaar in de organisatie van een evenement. Daarnaast kan de gemeente het uitwerken van het mobiliteitsplan ook faciliteren door ondersteuning aan te bieden vanuit de stadsdiensten, maar ook met materiële hulp zoals het uitlenen van fietsenstallingen of het tekenen van een signalisatieplan, het inzetten van gemeenschapswachten voor de bemanning van bewaakte fietsenstallingen, ... Tot slot kan de gemeente er ook op toezien dat evenementen voldoende aandacht besteden aan het mobiliteits- en verkeersluik en dat ze de overeengekomen maatregelen ook daadwerkelijk uitvoeren."

Hoe belangrijk is het om de bezoekers te informeren?

"Dat is cruciaal. De meeste bezoekers zullen spontaan de auto nemen, zeker als ze de alternatieven niet kennen. Een goed mobiliteitsplan is daarom multimodaal en krijgt veel aandacht in alle communicatie over het evenement. Het heeft geen zin om fantastische alternatieven uit te werken, zoals een gratis busdienst, en er dan niet over te communiceren. Bij die communicatie moet goed nagedacht worden over de boodschap en de doelgroep. Voor wie is de mobiliteitsinformatie bestemd en wat moet die doelgroep juist weten? Je hebt bezoekers van het evenement, buurtbewoners, handelszaken in de buurt, leveranciers en bezoekers voor die handelszaken, enz. Vaak hebben zij andere informatie nodig."

Ook de buurtbewoners zijn een doelgroep?

"Inderdaad, zij mogen eigenlijk zo weinig mogelijk hinder ondervinden van het evenement. Zij moeten niet alleen goed geïnformeerd worden over de bereikbaarheid van hun straat en huis, ze moeten er ook op een of andere manier nog geraken. Zo kan er gewerkt worden met bewonerspasjes of kunnen er voor hen parkeerplaatsen vrijgehouden worden."