Schoolroutekaarten: Veilige routes naar school, met tips

Uit mobiliteitsbrief 126 - Samen werken aan fietsbeleid

"Er is een grote nood aan veilige fietsroutes naar school", zegt Peter Hertog, gedeputeerde voor mobiliteit van de provincie Oost-Vlaanderen. "Daarom ontwikkelde de Provincie samen met de gemeenten Zelzate, Moerbeke, Wachtebeke, de scholen en de lokale politie een schoolroutekaart."

In 2008 werd het Oost-Vlaamse proefproject voor schoolroutekaarten opgestart in Deinze. Vorig jaar kreeg het initiatief al een vervolg in Wetteren. "Omdat ook Wachtebeke, Moerbeke en Zelzate interesse toonden, hebben we de inspanningen voor deze drie buurgemeenten gebundeld. Die aanpak loont omdat het drie kleine gemeenten zijn met grensoverschrijdend schoolverkeer", zegt gedeputeerde Hertog.

Oplossingen op maat

De schoolroutekaart geeft een overzicht van de veiligste fietsroutes tussen de gemeentegrenzen en de scholen. Behalve de aan te bevelen fi etsroutes die gebruikmaken van rustige straatjes of trajecten die voorzien zijn van een fi etspad, worden ook de verkeersknelpunten en plaatsen die bijzondere aandacht vergen duidelijk aangegeven. Daarnaast vindt de gebruiker ook informatie over een veilige fietsuitrusting op de kaarten en wordt ook het verkeersreglement voor fietsers verduidelijkt.

Schoolvervoersplan

Voor elke deelnemende school wordt tegelijk ook een schoolvervoersplan opgemaakt. Dat bevat maatregelen ter bevordering van een veilig en duurzaam woon-schoolverkeer. "Elk plan begint met een vraag van een gemeente", zegt Peter Hertog. "Als het gemeentebestuur niet enthousiast is, beginnen we er niet aan, anders krijg je nooit alle partijen rond de tafel. Met uitzondering van de hele kleintjes en de hele grote gemeenten is het op termijn de bedoeling om heel de provincie Oost-Vlaanderen van dergelijke kaarten te voorzien", aldus Hertog.

Tekst mmv Koen Lauwereyns

  • de provincie Antwerpen subsidieert schoolroutekarten via het label 10 op 10. Meer info: www.10op10.be 
  • Via de Mobilim-subsidies kunnen lokale overheden in Limburg financiële ondersteuning krijgen voor de uitwerking van een schoolroutekaart of andere mobiliteits- en verkeersveiligheidsprojecten in de school. Meer info: www.limburg.be/mobilim 
    of tel: 011 23 83 40
  • De provincie Vlaams-Brabant stelt subsidies ter beschikking voor de opmaak van een schoolroutekaart. Meer informatie op www.vlaamsbrabant.be/mobiliteitopschool 
  • Ook in West-Vlaanderen maakt de provincie schoolroutekaarten aan op vraag van scholengroepen en gemeenten. Meer info bij de dienst mobiliteit en weginfrastructuur, An Paepe, an.paepe@west-vlaanderen.be