Vragen en antwoorden over de winterdienst

Uit mobiliteitsbrief 127 - Winterdienst

In oktober 2011 organiseerden het Agentschap Wegen en Verkeer en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde een aantal infosessies over de winterdienst. Daar werd ruim de tijd uitgetrokken voor vragen van lokale besturen. Op deze pagina leest u een aantal vragen en antwoorden uit de sessies.

Waar kan een gemeente terecht voor een betrouwbare weersvoorspelling?
Onder meer op de gratis website www.buienradar.nl  of via de betalende dienst meteoservices, die meer voorspellingen op maat aanlevert.

Beschouwt AWV fietspaden als prioritair?

Voor AWV zijn in eerste instantie de autosnelwegen prioritair en in tweede instantie de gewestwegen. Omdat AWV zelf geen materieel ter beschikking heeft, moet zij werken met aannemers die zelf geschikt materieel hebben om fietspaden te ruimen en te strooien. Daarbij is gladheidbestrijding op fietspaden niet gemakkelijk door het uitblijven van veel en zwaar verkeer. Daarentegen denken we dat gemeenten in het bezit van kleine borstelwagens veel beter materieel hebben om efficiënt aan gladheidbestrijding te doen op fietspaden. Eventueel moet gekeken worden hoe we in de toekomst kunnen samenwerken.

Kan een burger die slipt op een glad wegdek de wegbeheerder aansprakelijk stellen omdat deze niet strooide?

De veiligheidsverplichting die op de overheid rust is een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis. Dit betekent dat van de wegbeheerder niet wordt verwacht dat de weg op elk ogenblik volledig vrij is van sneeuw en ijzel. Op de weggebruiker rust in de eerste plaats de verplichting om zijn rijgedrag aan te passen aan de staat van de weg en aan de weersomstandigheden. Het feit dat een weg glad wordt bij ijzel en sneeuw is het gevolg van een natuurlijk fenomeen. Dit heeft tot gevolg dat een gladde weg niet kan beschouwd worden als een gebrekkige zaak die de aansprakelijkheid van de bewaarder van de weg in het gedrang brengt. De wegbeheerder moet enkel kunnen aantonen dat hij alle redelijke inspanningen leverde om aan de rechtmatige verwachtingen van de weggebruiker te voldoen. Wanneer sprake is van extreme weersomstandigheden met zoutschaarste tot gevolg, is het opstellen van een weloverwogen prioritair strooiplan gerechtvaardigd. Wanneer dit prioritair strooiplan duidelijk naar de burgers wordt gecommuniceerd, wordt het voor hen moeilijk om aan te tonen dat ze in hun redelijke verwachtingen zijn geschonden.

Hoe lang op voorhand kan men preventief strooien met pekel?

De richtlijn is om zo kort mogelijk voor het glad wordt te strooien. Aangezien de trajecten bij AWV opgemaakt zijn zodat het afrijden ongeveer 2 uur in beslag neemt, rekent AWV 3 uur voor het optreden van de gladheid zodat niet te veel zout vooraf wordt weggereden.

Hoe communiceer ik best naar de burgers rond het al dan niet strooien van bepaalde wijken

Communiceer zo eerlijk en zo duidelijk mogelijk. Maak het prioritair strooiplan via zo veel mogelijk kanalen bekend. Maak daarbij ook duidelijk waarom sommige straten niet gestrooid worden. Enerzijds om te garanderen dat andere plaatsen wel gestrooid kunnen worden. Anderzijds heeft het ook weinig zin om sommige woonstraten te strooien omdat er te weinig verkeer rijdt om het zout te laten inwerken, wat dus neerkomt op zoutverspilling en een onnodige belasting van het milieu. Burgers die correct zijn ingelicht, zullen meer begrip opbrengen voor beslissingen van het bestuur.

Meer vragen en antwoorden uit de infosessies en andere informatie over de winterdienst voor lokale besturen vindt u op http://www.wegenenverkeer.be/component/content/article/541.html  . Een login en paswoord zijn aan te vragen bij het provinciebestuur.