Wat is het verschil tussen een winterplan en een prioritair strooiplan?

Uit mobiliteitsbrief 127 - Winterdienst

Een winterplan is een beschrijving van de verschillende strooiroutes van de wegen in eigen beheer, inclusief de fietspaden.

Een prioritair strooiplan beschrijft welke locaties en wegen voorrang krijgen bij het strooien in geval van hevige sneeuwval of zoutschaarste. Bepaalde plaatsen moeten altijd bereikbaar blijven, zoals het gemeentehuis, politie en brandweer, ziekenhuizen, rusthuizen en scholen. Als er geen prioritair plan is, bestaat het risico dat daar niet gestrooid wordt en op andere – minder belangrijke – plaatsen wel. Bij het uittekenen van een prioritair strooiplan houdt men best ook rekening met de routes van het openbaar vervoer. In extreem winterse omstandigheden kan het openbaar vervoer immers een veilig alternatief zijn voor fietsers en automobilisten.

Communiceer het winterplan en het prioritair strooiplan ook naar de bevolking. Wie op voorhand weet dat zijn straat niet gestrooid wordt, zal dat makkelijker aanvaarden. Door de context te benadrukken (zoals het belang van strooien aan ziekenhuizen) vergroot het draagvlak voor de beslissingen.

MOB12730F01.jpgAWV optimaliseerde de prioritaire strooiplannen na de ervaringen van de voorbije jaren. Bij extreme winterse omstandigheden worden de belangrijkste wegen eerst vrijgemaakt, nadien de overige gewestwegen. In geval van zoutschaarste beperken de strooiactiviteiten van het agentschap zich tot de prioritaire strooiroutes. Alle andere gewestwegen worden niet gestrooid. De prioritaire routes zijn consulteerbaar op www.wegenenverkeer.be/winterdienst.html