Lichtplan voor autosnelwegen

Uit mobiliteitsbrief 129 - Verlichting

MOB12930F01.jpg

(Foto: Paul De Cloudt)
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft een half jaar geleden het nieuwe lichtplan langs de autosnelwegen ingevoerd. Een plan dat energiebesparend is en de lichtpollutie doet dalen. Een plan waarbij de Vlaamse overheid het goede voorbeeld wil geven: het zet aan tot duurzaamheid. Toegegeven, voor heel wat weggebruikers was en is het even wennen! Toch was al 14 jaar lang het licht gedoofd langs de autosnelwegen tussen middernacht en de vroege ochtend.

MOB12930F02.jpg

Vlaams minister Hilde Crevits: "Uit onderzoek blijkt dat het licht doven op de juiste plaatsen de situatie niet verkeersonveiliger maakt. Concreet brandt het licht niet als het kan van zodra de zon onder gaat en blijft het licht aan als het moet voor de verkeersveiligheid. Na de invoering van het lichtplan daalde het aantal verlichte wegvakken met bijna de helft. Het aantal permanent verlichte wegvakken steeg lichtjes. Lichten blijven onder meer permanent branden ter hoogte van de op- en afritten van de autosnelwegen, langs ringwegen en langs wegvakken tussen 2 open afritten die minder dan 3 km van elkaar liggen. Een deel van de verlichting gaat uit en kan in bepaalde omstandigheden via dynamische sturing aangestoken worden. Ook bij extreem weer gaat het licht terug aan. Wij werken daarvoor samen met de weerkundige diensten. Ook voor de gewestwegen komt er een lichtplan. Het zal aangeven waar er nog verlichting komt en waar niet, en ook de lichtintensiteit en de keuze voor de technologie vastleggen (bijvoorbeeld leds)."

 (Foto: Johan Martens)

Uitleg over het lichtplan is te vinden op www.wegenenverkeer.be