Project functietoekenningsplannen voor de aanpak van sluipverkeer

Uit mobiliteitsbrief 131 - Sluipverkeer op landelijke wegen

In het kader van het project ‘Landbouwwegen in de Westhoek’ stelden de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) i.s.m het Westhoekoverleg en de provincie West-Vlaanderen een functietoekenningsplan op voor 18 betrokken gemeenten.

Met het functietoekenningsplan kan een gemeente, nadat de landelijke wegen in kaart zijn gebracht, voor elke landbouwweg de gewenste functie aanduiden en daarmee aangeven voor welke gebruikers de weg moet dienen. De suggesties uit de functietoekenningsplannen werden in een aantal mobiliteitsplannen van de betrokken gemeenten overgenomen en besproken. In de mate van het mogelijke werden ze overgenomen in de beleidsvisie. Heuvelland kende bijvoorbeeld functies toe aan al haar wegen.

Momenteel werkt de VLM, versterkt met de nieuwe partner: de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), aan een vervolgproject rond de landbouwwegen. Dit project toetst de methodiek, ontwikkeld in het project Landbouwwegen in de Westhoek, af in diverse andere Vlaamse regio’s, namelijk Bulskampveld en de Zwinstreek in West-Vlaanderen, Brechtse Heide in Antwerpen en de regio Schelde-Leie in Oost-Vlaanderen.

MOB13130F01.jpg
Uit het functietoekenningsplan: een kaart geeft in zes klassen het gewicht, veroorzaakt door landbouwbewegingen, per wegsegment weer. Voor Houthulst bleek zo dat vooral het Westelijke deel van de gemeente te maken heeft met een concentratie van wegen zwaarder belast door landbouwverkeer.