Uittekenen regionaal vrachtroutenetwerk

Uit mobiliteitsbrief 131 - Sluipverkeer op landelijke wegen

Vrachtverkeer is een belangrijke actor in het verkeer en een onmisbare schakel bij de verbetering van de verkeersveiligheid. Daarom tekent het departement MOW een vrachtroutenetwerk voor heel Vlaanderen uit en dit onder meer in samenwerking met de gemeenten.

In een eerste fase werd een basisbestand opgebouwd en gebeurde er een gerichte online bevraging van de gemeenten over het vrachtverkeer op hun grondgebied. 95 % van alle Vlaamse gemeenten namen hieraan deel. Hiermee is een degelijke basis gelegd voor het verdere onderzoek.

Eind januari 2012 startte het studiebureau MINT NV de tweede fase van het project. MINT werkt het netwerk voor vrachtverkeer op de verschillende schaalniveaus verder uit. Vanaf februari worden de gemeenten gericht benaderd voor verder overleg. Daarnaast zal MINT ook de transportsector, de provincies, VOKA, de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen en de wegbeheerders bij het project betrekken.

Bijzondere aandacht gaat naar een efficiënt en effectief procesverloop in een overlegmodel. Daarna wordt er een bewegwijzeringsmodel opgesteld voor het bepaalde vrachtroutenetwerk in elke regio. Zo ontstaat en regionaal vrachtroutenetwerk van wegen die het meest geschikt zijn om vrachtverkeer te dragen. Een vlotte doorstroming met zo weinig mogelijk hinder voor de verkeersveiligheid en -leefbaarheid staan hierbij centraal.