"Zorg dat er draagvlak is voor de beslissing. Alleen dan is het de juiste." - Interview met Helmut Paris

Uit mobiliteitsbrief 132 - Zebrapaden en zones 30

"Elke plaats in een zone 30 waar een lokale overheid een zebrapad wil aanleggen of weghalen vraagt een aanpak op maat. De beleidsmakers kunnen best ook polsen bij hun burgers wat zij als beste oplossing zien." Dat zegt Helmut Paris, verkeerspsycholoog bij MOW.

MOB13230F01.jpg(Foto: Jerry De Brie)
Helmut Paris, verkeerspsycholoog MOW: "Locatiespecifieke eigenschappen spelen een belangrijke rol in de beslissing om al dan niet een zebrapad aan te leggen."

"Het is moeilijk om rond een gevoelige problematiek als ‘al dan niet zebrapaden aanleggen in een zone 30’ algemene richtlijnen te formuleren. In feite is elke kwestie een vraag die op maat moet aangepakt worden. Er spelen immers altijd locatiespecifieke eigenschappen mee in de juiste beslissing: Welk soort verkeer komt er voor? Wat is de intensiteit van het verkeer ter plaatse? … Ook het subjectief onveiligheidsgevoel bij studenten, ouders, leerkrachten, … is van belang. Daarom is de rol van de lokale overheid, maar ook die van de school en andere betrokken partijen, zo belangrijk in deze dossiers. Zij kennen de plaatselijke situatie het best. Zij hebben het nauwste contact met de buurtbewoners en de weggebruikers en samen kunnen ze de behoeften beter inschatten."

Overleg is cruciaal

Best is dus om voor elke situatie met de betrokken partners een specifiek antwoord uit te werken. Paris: "Een hulpmiddel daarvoor is de ‘leidraad voor samenwerking en overleg’, die opgenomen is het Werkboek Schoolomgevingen (hoofdstuk 4). Deze leidraad beschrijft 7 stappen om een dergelijk project systematisch en dus kwaliteitsvol aan te pakken. Cruciaal daarbij is met een goed draagvlak voor de maatregel in kwestie te beginnen. Daarom één gouden raad voor lokale besturen: als u ingrijpende maatregelen wil doorvoeren – zoals een zebrapad verwijderen – bevraag dan eerst uw burgers. En laat daarbij alle belanghebbende partijen hun mening geven. Alleen door die behoeften in kaart te brengen en goed af te wegen kan een juiste beslissing genomen worden."

Het Werkboek Schoolomgeving vindt u op http://www.wegenenverkeer.be/verkeer-en-mobiliteit/verkeersveiligheid/werkboek-schoolomgeving.html