Demonstratieproject Binkom - Lubbeek: Chiro actieve partner in dorpskernherwaardering

Uit mobiliteitsbrief 135 - Inspraak en participatie

De Lubbeekse deelgemeente Binkom krijgt binnenkort een nieuwe gemeenteschool. Bij het ontwerp van het gebouw en de omgeving hadden de omwonenden, de ouders, de kinderen en de lokale chiro een stevige vinger in de pap. Ook dit participatietraject verliep onder begeleiding van Mobiel21 in het kader van het actieprogramma.

MOB13560F01.jpgGilberte Muls, Schepen van Onderwijs in Lubbeek: "Oorspronkelijk gestart als een integraal project van dorpskomherwaardering met een belangrijke mobiliteitsproblematiek, hebben we het project – door mislopen van Europese subsidies – moeten opdelen in fasen. Het nieuwe schoolgebouw en de bereikbaarheid ervan kregen prioriteit één. Het studiebureau werkte drie scenario’s uit voor ons nieuwe schoolgebouw. Het chirolokaal staat ook op dat terrein. In twee scenario’s was het chirolokaal onder het schoolgebouw geschoven, in een derde werden de huidige chirolokalen behouden. Alle betrokkenen mochten hun zeg doen: de omwonenden, de school, de ouders, de kinderen en de lokale chiroafdeling. Er kwamen vragen en opmerkingen. De chiro heeft aan het voorkeurscenario aanpassingen aangebracht die belangrijk waren voor hun identiteit. Bij de bouw en inrichting van de omgeving zullen we de verschillende partijen blijven betrekken. Die inrichting gaat over de aanpak van de gewestweg, het openstellen van een oude trage weg die de nieuwe en oude kern van Binkom verbindt en de reorganisatie van het parkeren rond de school. Dank zij de participatie is dit een project met breed draagvlak en is er een grote meerwaarde gecreëerd."