Demonstratieproject Eeklo: Nieuwe dynamiek in de Verkeersraad

Uit mobiliteitsbrief 135 - Inspraak en participatie

In het kader van de herziening van het mobiliteitsplan wordt in Eeklo het gemeentelijk mobiliteitsplan verbreed en verdiept (spoor 2 na de sneltoets). Het participatietraject loopt hoofdzakelijk via de Verkeersraad.

MOB13550F01.jpg(Foto: Jerry De Brie)
Nicole Verbruggen, mobiliteitsambtenaar Eeklo: "Een participatietraject is zeer leerrijk. Op sommige dingen krijg je een andere kijk." 

"Na de uitkomst van onze sneltoets waren wij via het Mobiliteitsdecreet van 20 maart 2009 verplicht om een participatietraject in te voeren. Eerlijk gezegd hadden wij in het begin geen idee van hoe we dat moesten aanpakken", zegt mobiliteitsambtenaar Nicole Verbruggen.

"Gelukkig werden we geselecteerd als een van de demonstratieprojecten in het project van Mobiel21. Zij hebben ons inzicht gegeven in de verschillende participatieniveaus en participatie-events. Dat was heel verhelderend. Uiteindelijk hebben we beslist om het participatietraject hoofdzakelijk te organiseren via onze bestaande Verkeersraad. Die moest wel geheractiveerd worden, de laatste jaren was de Verkeersraad een beetje ‘ingedommeld’."

Engagement

Via een brief is aan de leden van de Verkeersraad hun engagement gevraagd om actief en adviserend mee te werken aan dit project. Wanneer zij zelf niet aanwezig konden zijn, werd gevraagd om een vervanger af te vaardigen. Verbruggen: "Onze oproep heeft gewerkt. We hebben het engagement gevraagd en gekregen. Hier en daar werden mensen vervangen. Sindsdien participeert de Verkeersraad zeer actief. Niet alleen in het kader van de verbreding en verdieping van het mobiliteitsplan, ook voor andere projecten is er een nieuwe dynamiek ontstaan. Normaalgezien vergadert de Verkeersraad vier keer jaar, maar zo lang we bezig zijn met ons vernieuwde mobiliteitsplan, worden er extra vergaderingen georganiseerd."

MOB13550F02.jpg(Foto: Jerry De Brie)
De vernieuwde Verkeersraad in Eeklo bestaat uit Burgemeester, Schepen Openbare Werken, mobiliteitsambtenaar, afgevaardigden van politieke partijen, scholen, welzijnsraad, seniorenraad, jeugdraad, economische raad, landbouwraad, OCMW en Fietsersbond.

"Het participatietraject is zeer tijdsintensief. Het is niet alleen de Verkeersraad die we om advies vragen. Ook de andere adviesraden zoals gecoro, de milieuraad en de economische raad hebben het plan gekregen. Ook de gemeenteraadscommissie zal bij de uitwerkingsnota haar advies uitbrengen. Maar het geeft je ook een andere kijk op sommige dingen, en dat kan heel verhelderend zijn. Soms wordt een situatie anders ervaren door de bewoners die dagelijks met bepaalde situaties leven dan dat wij het ons voorstellen van op ons bureau. Nadeel is soms wel dat mensen ook echt verwachten dat hun advies uitgewerkt wordt. Dat kan natuurlijk niet altijd, sommige adviezen zijn zelfs tegenstrijdig. Maar we beloven wel dat we alle adviezen grondig bekijken en meenemen naar de GBC. Al bij al is daar begrip voor."