Leuven Overmorgen: constructieve participatie

Uit mobiliteitsbrief 135 - Inspraak en participatie

Meer dan 1000 inwoners gaven in de tweede helft van vorig jaar hun mening over de toekomst van Leuven. De campagne ‘Leuven Overmorgen’ koos voor een constructieve en positieve participatieaanpak. Ze leverde meer dan 1700 ideeën op in de domeinen mobiliteit, wonen en voedselvoorziening.

MOB13580F01.jpgYanti Ehrentraut, Leuven Overmorgen: "Het college was aangenaam verrast over de constructieve en positieve manier waarop mensen participeerden."

‘Leuven Overmorgen’ is een initiatief van het Netwerk Duurzaam Leuven. Dat is een structuur, met als motor de Bond Beter Leefmilieu, waarin de stad met andere organisaties samenwerkt rond het thema duurzaamheid. Begin 2011 zette het Netwerk, met de steun van de stedelijke dienst Ruimtelijk Beleid, de directie Sociale Zaken en het Cultuurcentrum Leuven de krijtlijnen van de campagne uit. In juni gaf het stadscollege groen licht. Brieven, mails, 4000 folders en 900 affiches werden over de stad verspreid. Het informatieblad van de stad werd ingeschakeld, het project kreeg een webpagina op de site van de stad en een Facebookpagina.

1700 ideeën

Van eind augustus tot eind december konden de Leuvenaars via allerlei kanalen hun stem laten horen. In de Bondgenotenlaan en aan de bibliotheek legden tekenaars de wensen van voorbijgangers vast. Leuvenaars nodigden buren en kennissen uit om tijdens woonkamergesprekken over de toekomst van de stad te discussiëren. Sociale organisaties pikten het thema op tijdens het jaarlijkse sociale stadsgesprek. Verenigingen werden door het Netwerk Duurzaam Leuven en Vormingplus gratis begeleid om hun toekomstvisie uit te werken. Jongerenverenigingen en scholen gingen aan de slag. Er kwamen ook heel veel individuele suggesties en inzendingen. In het totaal gaven 1000 inwoners hun mening via teksten, gedichten, tekeningen, knutselwerken, filmpjes, grafische ontwerpen. De 1700 ideeën en stellingen werden gebundeld in een overzichtelijk rapport.

MOB13580F02.jpg

"Het college was aangenaam verrast over de constructieve en positieve manier waarop mensen participeerden," zegt Yanti Ehrentraut van het Netwerk Duurzaam Leuven. "Deze aanpak zullen we in de toekomst herhalen, ook de naam Leuven Overmorgen blijft behouden. Dit jaar willen we een traject opzetten rond het engagement van de stad om tegen 2030 klimaatneutraal te zijn." Schepen van Duurzame Ontwikkeling Mohamed Ridouani bevestigt dat de manier van werken en het eindrapport meegenomen worden: "De resultaten zullen ons inspireren bij de opmaak van toekomstige plannen, zoals het nieuw ruimtelijk structuurplan en het klimaatactieplan Leuven Klimaatneutraal 2030. In de toekomst zullen de Leuvenaars vaker gehoord worden over de ontwikkeling van hun stad."

Het eindrapport ‘Leuven Overmorgen’ staat op www.leuven.be