Hoe een fiets- of voetpool opstarten?

Uit mobiliteitsbrief 136 - Veilig naar school

Kinderen die te voet of met de fiets naar school komen zorgen voor minder autoverkeer en dus een veiligere schoolomgeving. Veel scholen organiseren daarom een voet- en fietspooling, waarbij kinderen in groep en onder begeleiding naar school fietsen of stappen. Maar hoe begin je nu aan zo’n voet- of fietspooling? 

Onder voet- en fietspooling verstaan we een kleine, duidelijk herkenbare groep kinderen die onder begeleiding van een volwassene (ouder, grootouder, leerkracht) naar school stapt of fietst. De opstart gebeurt best door een kleine werkgroep die alle gegevens van de poolkinderen en hun potentiële begeleiders verzamelt. Zo ontstaan er lokaal verschillende vaste routes waarop een pooling kan uitgewerkt worden. Beschrijf en controleer deze route op voorhand, en oefen ze ook best in met de kinderen en begeleiders. Er kunnen verschillende begeleiders aangeduid worden, die elk één of meerdere keren per week optreden. Bij grotere groepen zorg je best voor meerdere begeleiders, of splits je de groep op. Betrek eventueel de wijkagent, het oudercomité, de verkeersouders, … De werkgroep coördineert echter steeds het geheel.

Verzekering

Wie denkt aan het opstarten van een pool, moet niet alleen nadenken over de praktische organisatie, maar ook over de verzekering. Daarvoor is het belangrijk om contact op te nemen met de verzekeringsagent van de school (of de organisator van de pooling) en de activiteit te bespreken. Algemene richtlijnen rond verzekering binnen de schoolpolis zijn:

 • Voor lichamelijke schade zijn de kinderen door de schoolpolis verzekerd op hun weg van en naar school.
 • Om de begeleiders te verzekeren tegen lichamelijke letsels, kan de school de begeleiders best opnemen als vrijwilligers in de schoolpolis. Vraag na of vrijwilligers altijd gedekt zijn of de namen doorgegeven moeten worden. 
 • De burgerlijke aansprakelijkheid van de begeleider is als vrijwilliger verzekerd in de schoolpolis. Dit kan eventueel ook via de persoonlijke gezinspolis geregeld worden. Indien de pooling via een andere organisatie verloopt (oudercomité, …) kan door deze organisatie een aanvullende verzekering burgerlijke aansprakelijkheid geregeld worden. 
 • Materiële schade van begeleiders en kinderen is niet verzekerd. Deze is bij eigen fout zelf te betalen of indien aansprakelijkheid van derde te verhalen op diens gezinspolis.

Stappenplan: aan de slag met fiets- of voetpool  

 1. Informeren
  Informeer ouders, leerkrachten en grootouders in de school via een folder of informatieavond, de schoolkrant of de schoolwebsite.
 2. Peil naar de interesse
  Ga na of er interesse is voor poolen in de school. Deel vraag- en aanbodformulieren uit en maak een lijst geïnteresseerde poolers en begeleiders. Ga op zoek naar geïnteresseerden die het project mee vorm willen geven.
 3. Plannen
  Hoeveel begeleiders en kinderen zijn er? Wie kan wanneer begeleiden? Welke routes?
 4. Afspraken maken
  Wie maakt deel uit van de poolgroep? Wie vooraan, wie achteraan? Zijn er fluohesjes? Is er vervanging?
 5. Start!
  Is de verzekering in orde? Al het materiaal beschikbaar? Routes verkend?
 6. Opvolging en sensibilisatie
  Zorg een of twee keer per jaar voor een overleg waar begeleiders knelpunten, vragen en weetjes kunnen bespreken. Tracht regelmatig nieuwe mensen te stimuleren.

Een meer gedetailleerd stappenplan en andere tips vindt u in de brochure van Mobiel 21 ‘POOLEN. Fietspoolen.Voetpoolen.Carpoolen’ . Op pagina 10 van deze brochure vindt u ook meer uitleg over het afsluiten van verzekeringen ivm poolen. Op www.fietspoolen.be  kunt u ook voorbeelddocumenten downloaden, zoals een bevragingsfiche voor de ouders.