"Geef werken tijdig door aan De Lijn"

Uit mobiliteitsbrief 137 - Minder Hinder

Zijn er binnenkort werken gepland in uw gemeente op een openbaarvervoerroute? Vergeet dan niet tijdig De Lijn in te lichten. De Lijn kan dan tijdig de meeste geschikte omleiding uitstippelen en de reizigers informeren. 

MOB13750F01.jpg(Foto: De Lijn - Stefaan Van Hul)

Karen Vandenplas, hoofd communicatie De Lijn Vlaams- Brabant: “Als een wegbeheerder ons inlicht dat er een manifestatie of werken gepland zijn op een openbaarvervoerroute, volgt die informatie een traject langs de verschillende betrokken diensten. Dat zorgt ervoor dat iedereen ingelicht wordt en actie kan ondernemen indien nodig. Samen met de overheid in kwestie bekijken we eerst welke omleidingsroute er gevolgd kan worden en of er eventueel een halte verplaatst moet worden naar een tijdelijke halte. Daarna beslist onze communicatiedienst hoe we de reizigers daarover inlichten. Uiteraard is het aangewezen dat de lokale overheid hierover zelf ook communiceert, via haar website en/of gemeentelijk infoblad.”

Routeplanner

“De aangepaste route en eventueel aange- paste reistijden worden ingegeven in onze databank. Dat is belangrijk voor alle online applicaties die reisinformatie geven aan onze reizigers. Via de databank wordt de omleidingsinformatie automatisch opgenomen in de online omleidingsdatabank en de online routeplanner, te consulteren door de reizigers op www.mijnlijn.be en www.delijn. be. Als de reiziger zijn rit digitaal opzoekt, krijgt hij zo steeds de correcte reistijden. Ook DeLijnInfo wordt via deze databank op de hoogte gebracht. Reizigers die geabonneerd zijn op de omleidingsmail voor lijnen langs die route krijgen ook automatisch een e-mail met informatie over de omleiding. Afhankelijk van de impact die de werken hebben, wordt ook een flyer of folder opgemaakt en verspreid. Als er een tijdelijke halte moet geplaatst worden, is dat de taak van onze halteploegen. Zij zorgen voor de tijdelijke uitrusting en de affichering aan oude en nieuwe halte. De medewerkers op de stelplaatsen en bij de exploitanten lichten tot slot de betrokken chauffeurs in over de omleiding.”

Einde van de werken

MOB13750F02.jpgDe Lijn op de hoogte brengen kan telefonisch, via e-mail of gewoon via de post (bijvoorbeeld een kopie bezorgen van politieverordeningen). Best brengt één vaste contactpersoon De Lijn op de hoogte. Bij grote werken kan het aangewezen zijn om De Lijn van in het begin uit te nodigen op de vergadering, zo kan meteen gewezen worden op de impact van bepaalde beslissingen. Karen Vandenplas: “Ook nog belangrijk is dat de gemeente of politie goed communiceert over het einde van de werken. Zoniet blijven onze bussen nodeloos rondrijden en is er verwarring bij de reizigers.”

Karen Vandenplas, hoofd communicatie De Lijn Vlaams-Brabant  “Alleen als men tijdig de werken doorgeeft kunnen wij onze reizigers goed informeren.”