Mobiliteit, milieu en gezondheid: win-win door samenwerking en afstemming (Praktijkvoorbeeld Wervik)

Uit mobiliteitsbrief 144 - Mobiliteit, gezondheid en milieu

Mobiliteitsproblemen hebben vaak ook een effect op het milieu en onze gezondheid. Door geïntegreerde maatregelen te ontwerpen, kan een win-winsituatie ontstaan.

MOB14410F01.jpg(Foto: Jerry De Brie)
Mobiliteitsambtenaar Thijs Speleers en zijn collega milieuambtenaar Conny Volckaert: ‘Wij delen een bureau, zo overleggen we vanzelf meer over de impact van mobiliteitsmaatregelen op het milieu.’

In Vlaanderen is er vaak nog te weinig affiniteit tussen de domeinen ‘mobiliteit’ en ‘milieu’. Toch wordt er in een aantal steden en gemeenten al werk gemaakt van een nauwere samenwerking. Zo bijvoorbeeld in Wervik. Mobiliteitsambtenaar Thijs Speleers: “Ik zit samen met mijn collega van de milieudienst in één bureau. Dat alleen al bevordert de samenwerking en de uitwisseling van informatie. De milieudienst is ook vertegenwoordigd in de Gemeentelijke Begeleidingscommissie. Bij de opmaak van ons vernieuwd mobiliteitsplan in 2010 maakten we bij ieder hoofdstuk een link tussen mobiliteit en milieu. In ieder geval willen we via ons mobiliteitsplan een duurzaam mobiliteitsbeleid stimuleren, wat automatisch een gunstige impact heeft op het milieu.” 

Mobiliteitsplan: links met milieu en gezondheid

MOB14410F03.jpg(foto: Jerry De Brie)
Onlangs heeft Wervik twee doorsteken gecreëerd in de Menensesteenweg voor fietsers en voetgangers. Er werd gewerkt met natuurlijke, milieuvriendelijke materialen zoals ternair zand en gras.

Een aantal voorbeelden van links tussen verkeer, gezondheid en milieu uit het mobiliteitsplan van Wervik:

  • De wegverlichting wordt zo veel mogelijk aangepast aan de wegcategorisering. Zo wordt de lichthinder beperkt.
  • Er is aandacht voor een milieuvriendelijk beheer en inrichting van de bermen langs wegen en fietspaden. Bij het opstellen van het bermbeheersplan wordt rekening gehouden met het milieuvriendelijk maaien van de bermen. In 2012 kocht Wervik nieuw straatmeubilair aan waarvoor men specifiek op zoek ging naar meubilair uit gerecycleerd materiaal.
  • Wervik maakt zo veel mogelijk werk van voetgangers- en fietsdoorsteken om wandelen en fietsen voor lokale verplaatsingen te stimuleren. Ook het vervolledigen van het fietsnetwerk kan de druk op het gemotoriseerd verkeer verminderen. Bij de aanleg of herinrichting van trage wegen is er aandacht voor milieuvriendelijke maatregelen.
  • Openbaar vervoer wordt gestimuleerd, onder meer via een financiële inbreng van een derdebetalersysteem. De stad waakt ook over het principe om bij marketing, informatie en promotie van De Lijn aandacht te besteden aan milieuaspecten. Er wordt ook zo veel mogelijk gebruik gemaakt van digitale communicatie om de papierberg te verminderen.
  • Verder worden parkeermaatregelen en maatregelen voor het weren van zwaar vervoer uit de kernen mede uit milieuoverwegingen gestimuleerd.

 

MOB14410F02.jpg(Foto: Jerry De Brie)
Wervik ging voor het straatmeubilair op zoek naar duurzaam gerecycleerd materiaal.