Verkeer & gezondheid: wat kunnen lokale overheden doen?

Uit mobiliteitsbrief 144 - Mobiliteit, gezondheid en milieu

Een stad of gemeente kan bijdragen aan een vermindering van de gezondheidsschade door verkeer. Om lokale overheden hierover te informeren en concrete tips te geven, bezoeken de medisch milieukundigen (MMK’s) vanaf dit najaar adviesraden en mobiliteitsen milieuambtenaren in Vlaamse steden en gemeenten.

De medisch milieukundigen zijn een initiatief van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, afdeling Toezicht Volksgezondheid. Ze werken bij het Logo (Lokaal Gezondheidsoverleg) van hun regio en worden ondersteund door een coördinator die werkt bij VIGeZ (Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw). Het initiatief “Gezond onderweg, mobiliteit anders bekeken” is nieuw. De bedoeling is dat de medisch milieukundigen gemeenten bezoeken om hen te informeren over de impact van het verkeer op de gezondheid.

Concrete tips via Medisch Milieukundigen

MOB14440F01.jpg(Foto: Jerry De Brie)

Nel Van lent, medisch milieukundige bij een regionaal Logo: “Dikwijls denkt men: ‘Lokaal kunnen we niets doen aan de luchtverontreiniging. Dit is een internationaal probleem en moet dus Vlaams of zelfs Europees aangepakt worden.’ Het klopt dat het niet mogelijk is om de totale achtergrondconcentratie van de belangrijkste vervuilende stoffen te laten dalen zonder samenwerking op Europees niveau. Maar uit studies blijkt dat de concentraties aan luchtvervuilende stoffen door verkeer en de hinder door het verkeer plaatselijk sterk verhoogd kunnen zijn. Die pieken kunnen wel lokaal beïnvloed worden. Wij geven adviesraden en gemeenten hierover concrete tips en informatie.”    Stedelijke of gemeentelijke adviesraden, steden en gemeenten kunnen zelf contact opnemen met de medisch milieukundigen voor een afspraak of informatie. Contactgegevens per regio op www.mmk.be/contact .