Doorsteekjeskaart inventariseert slimme schakels

Uit mobiliteitsbrief 162 - Doorsteken

Doorsteken creëren is een goede zaak, maar de al bestaande doorsteken inventariseren en zichtbaarder maken is op z’n minst even lovenswaardig. De stad Roeselare nam deel aan een pilootproject en maakte onder begeleiding van Mobiel21 en Trage Wegen vzw en met steun van de Vlaamse overheid een doorsteekjeskaart op.

Slimme mobiliteitsschakels zijn doorsteekjes voor fietsers en voetgangers langs ongewone plaatsen in stads- en dorpscentra. Denk aan doorgangen onder gebouwen, openblijvende schoolpoorten of verkorte doorsteken van een parking naar een station. Roeselare werkt al jaren aan een comfortabel wegennet voor voetgangers en fietsers. Dankzij het pilootproject zijn nu alle doorsteken in kaart gebracht en tot een routeplanner gesmeed. Er is ook een mobiele websiteversie die ook consultatie via de smartphone mogelijk maakt, handig dus voor wie te voet of met de fiets onderweg is.

Inwoners onmisbaar

Om de kaart op stellen, werd een projectgroep samengesteld, bestaande uit gemeentelijke ambtenaren en medewerkers van Trage Wegen vzw. Men vertrok van bestaande kaarten, aangevuld met input van inwoners. Om slimme doorsteken op te lijsten of in kaart te brengen, bleek de input van inwoners onontbeerlijk. Zij kennen de kleine doorsteekjes en olifantenpaadjes. Omdat zij hun buurt het best kennen, worden de participatievergaderingen best op wijk-of buurtniveau georganiseerd.  De methodiek voor de opmaak van de doorsteekjeskaart wordt stap per stap toegelicht in het ‘Inspiratiepakket Slimme Mobiliteitsschakels’, dat in februari van dit jaar verscheen (zie kader). Mobiel21 en Trage Wegen vzw stelden het boek samen met steun van de Vlaamse overheid. Deze methodiek kan ook toegepast worden in niet-stedelijke regio’s.


Inspiratiepakket_Slimme_Schakels_Dig_Page_001.jpg

Inspiratiepakket slimme mobiliteitsschakels

De stad Roeselare werkte mee als pilootproject om de methodiek van de doorsteekjeskaart op te stellen en te verfijnen. Deze methodiek komt uitvoerig aan bod in het Inspiratiepakket slimme mobiliteitsschakels. Het inspiratiepakket omvat daarnaast ook nog inspirerende voorbeelden van slimme mobiliteitsschakels en uitleg rond de wegencategorisering in het kader van trage wegen. Elke gemeente kreeg een exemplaar van het boek toegestuurd t.a.v de dienst mobiliteit.