Meer doorsteken & trage wegen: zo begin je eraan

Uit mobiliteitsbrief 162 - Doorsteken

Om een echt netwerk voor voetgangers en fietsers op te stellen, zijn twee sporen belangrijk: enerzijds het gebruiken van de juridisch bestaande trage wegen, anderzijds het inplannen van doorsteekbaarheid op niveau van de ruimtelijke ordening en stedenbouw. Trage Wegen vzw kan hierbij de gemeentebesturen helpen. Het aanbod voor lokale besturen vindt u op www.tragewegen.be/professionals .

Deze instrumenten binnen het werkveld van mobiliteit kunnen lokale overheden alvast gebruiken bij de planning en realisatie van meer doorsteken. Ze worden gekaderd in de opmaak en uitvoering van het gemeentelijk mobiliteitsplan en meegenomen bij projecten:

  • Tragewegenplannen brengen het bestaande tragewegennet binnen een stad of gemeente in kaart en duiden te herstellen paden en missing links aan.
  • Lokale en bovenlokale functionele en recreatieve fietsroutenetwerken voor de realisatie van missing links.
  • Mobiliteitsstudies, die de verkeersimpact van nieuwe projecten op hun omgeving inschatten en waarbij doorsteken als een milderende maatregel worden overwogen.
  • Bedrijfs- en schoolvervoersplannen waarbij doorsteken worden overwogen vanuit een bekommernis om de site vanuit alle richtingen snel en veilig te voet of met de fiets bereikbaar te maken voor scholieren, personeel, klanten en bezoekers.