Aanbevelingen voor bestek dynamische parkeergeleiding

Uit mobiliteitsbrief 170 - Parkeren

Een parkeergeleidingssysteem is een systeem dat de reiziger naar parkeerplaatsen leidt. Parkeergeleiding kan statisch zijn, als alleen bewegwijzering wordt gebruikt, of dynamisch, als naast de bewegwijzering actuele informatie wordt aangeboden over het aantal beschikbare plaatsen en het systeem de reiziger naar een vrije parkeerplaats leidt.

Parkeergeleiding helpt om:

  • weggebruikers langs de meest geschikte wegen naar hun doel te leiden;
  • overbodig zoekverkeer te vermijden;
  • de verkeerswegen beter te benutten;
  • de verkeersleefbaarheid van verblijfsgebieden te verhogen;
  • de parkeergelegenheden beter te benutten;
  •  de attractiviteit van de gemeente of stad te vergroten.

Aanbevelingen

Denkt u ook aan een dynamisch parkeergeleidingssysteem in uw stad of gemeente? Kijk voor u zelf een bestek opstelt even op deze link: cc-nl.its.be . Daar vindt u sinds kort aanbevelingen voor ITS-bestekken. Zo moeten lokale overheden die een parkeergeleidingssysteem willen implementeren niet altijd van nul beginnen om hun bestek op te stellen. De rode draad in dergelijke bestekken is immers vaak dezelfde. Meer bepaald vindt u informatie over hoe open data het best in ITS-bestekken wordt opgenomen, en hoe de Datex II-standaard het best wordt toegepast.

Mobiliteitsgeleidingssyteem

Parkeren15DynamischeParkeergeleidingJDB.jpgAanbevelingen en een standaardbestek voor dynamische parkeergeleidingsystemen staan op http://cc-nl.its.be/home/aanbevelingen#naarstandaardbestek . Meer info bij km@its.be . Slimme steden en gemeenten weten dat een parkeergeleidingssysteem vandaag de dag niet langer volstaat. Verkeersgeleidingssystemen, en uiteindelijk mobiliteitsgeleidingssystemen gaan een stap verder en ondersteunen verschillende functionele domeinen zoals verkeersgeleiding, openbaar vervoer en gedeelde mobiliteit, goederenvervoer, ... De stedelijke ITS werkgroep van ITS.be bekijkt onder meer deze mogelijkheden en werkt graag met u samen om uw bestek te helpen concretiseren.

Aanbevelingen en een standaardbestek voor dynamische parkeergeleidingsystemen staan op http://cc-nl.its.be/home/aanbevelingen#naarstandaardbestek . Meer info bij km@its.be