'Open data' noodzakelijk voor meer up-to-date parkeergegevens Parkeerdata ITS

Uit mobiliteitsbrief 170 - Parkeren

Om de weg voor meer ITS-toepassingen, zoals dynamische parkeergeleiding, vrij te maken en de bestaande en toekomstige systemen ook maximaal op elkaar af te stemmen, is het aangewezen dat overheden hun verkeersdata openstellen (= 'open data').

De Europese ITS-richtlijn werd in 2013 vertaald naar gewestelijke decreten. Deze verplichten alle lokale overheden tot het publiceren van open mobiliteitsdata. De richtlijn moedigt het gebruik van Datex II aan als standaardformaat. De publiek-private organisatie ITS.be helpt overheden en bedrijven om deze transitie te maken en ITS-diensten uit te rollen.

Datex II

Om mobiliteitsdata efficiënt op te stellen, is het belangrijk om de gegevens op te slaan volgens de Europese standaard Datex II. De Datex II-standaard maakt het immers mogelijk om in real time verkeersgegevens uit te wisselen tussen verkeerscentra, dienstverleners, verkeersoperatoren en mediapartners. Door alle gegevens volgens deze standaard op te stellen en te bewaren, worden er dus meer toepassingen mogelijk. Concreet: bijna alle steden en gemeenten hebben informatie over statische parkeerplaatsen ter beschikking, zoals capaciteitsgegevens, tarieven, openingstijden en locaties van openbare parkeerplaatsen. Sommigen hebben ook dynamische informatie, zoals het actuele aantal vrije parkeerplaatsen. Vandaag is deze informatie vaak op verschillende plaatsen en in verschillende formaten en/of technische systemen opgeslagen. Maar als alles opgeslagen wordt in Datex II, kunnen de gegevens gekoppeld worden en kunnen ze bijvoorbeeld gebruikt worden in mobiele apps en navigatiesystemen. Datex II wordt sowieso dé referentie voor alle verkeersgegevens en parkeerdata in Europa. Om het gebruik van deze standaard aan te moedigen startte ITS.be met het aanmaken van statische parkeergegevens (in Datex). Zo bestaan er reeds 75 parkeerdatasets van Belgische steden en gemeenten (data.its.be ). Enerzijds worden private partijen hierdoor aangemoedigd om dit dataformaat op te nemen in hun producten (bijv. GIS-systemen of beheersystemen van parkeeroperatoren). Anderzijds krijgen publieke partijen ondersteuning tot het gebruik van Datex II binnen hun processen en aanbestedingsprocedures.

Gedelegeerde verordeningen

Gekoppeld aan de richtlijn zijn er ondertussen ook al vijf gedelegeerde verordeningen uitgevaardigd die meer specifieke richtlijnen bevatten over onder meer multimodale en real time reis- en verkeersinformatiediensten. De parkeergegevens zijn dus slechts een eerste stap. Bij de omzetting van deze verordeningen zullen meer specifieke doelstellingen op maat van steden en gemeenten worden geformuleerd.