Shop & go: 30 minuten gratis parkeren in het centrum van Kortrijk

Uit mobiliteitsbrief 170 - Parkeren

In 2013 startte Kortrijk een proefproject in het centrum met 30 shop&go-plaatsen. Vandaag telt de stad meer dan 500 dergelijke parkeerplaatsen. “Zowel de handelaars als bezoekers en bewoners reageren positief”, zegt mobiliteitsambtenaar Bart Baeten. 

Op een shop & go-plaats kunnen bezoekers tussen 9 en 19 uur maximaal 30 minuten gratis parkeren. Een sensor registreert de tijd en verwittigt de parkeerdiensten als de termijn verstreken is. Kortrijk startte drie jaar geleden met 30 dergelijke shop & go-plaatsen bij wijze van proefproject. Vorig jaar werd het aantal uitgebreid tot 525 plaatsen. “Daarmee hebben nu ongeveer 7% van de ‘gereguleerde parkeerplaatsen’ het statuut van shop & go”, zegt mobiliteitsambtenaar Bart Baeten. “Onder meer alle vroegere laad-en-loszones werden omgevormd tot shop & go-plaatsen. Net als de Kiss & Ride-zone rond het station en de ‘zoenen- vroem’-zones in schoolomgevingen. Aan de hand van de data van de sensoren kan de stad monitoren waar er te veel of te weinig shop&go-plaatsen zijn. Daardoor is bijsturing mogelijk, wat ook al gebeurd is.“

Rotatie

Met het systeem van shop & go wil Kortrijk de rotatie van parkeerplaatsen zo hoog mogelijk houden om het zoekverkeer in de binnenstad te verminderen. “Dat is meteen ook het grote mobiliteitsvoordeel van dit systeem”, zegt Bart Baeten. “Al kan je je wel afvragen wat er meer opweegt: het zoekverkeer dat verdwijnt doordat men niet meer op zoek moet gaan naar een vrije parkeerplaats, of het autoverkeer dat wordt aangetrokken doordat men weet dat men meer kans heeft op een vrije parkeerplaats.”

“Voor handelaars en hun klanten is een hogere rotatie zeker een voordeel. Bovendien is het een zeer klantvriendelijk systeem. Men moet immers geen ticket aan een parkeerautomaat halen of een sms versturen, de registratie verloopt automatisch. In het begin was er wel wat verwarring bij de gebruikers, die soms nog op zoek gingen naar een parkeerticket en een ticket kochten om twee uur te kunnen parkeren maar dan toch beboet werden. We hebben dan beslist om de shop & goplaatsen wat opvallender te maken door een groene rand te schilderen. In de buurt zetten we ook infoborden over de werking van het systeem.”

Een shop & go-parkeerplaats wordt in Kortrijk aangeduid met het bord E9a met onderbord “30 min. Ma t.e.m. Za van 09u tot 19u”, een infobord Shop & Go en groene belijning.

Parkeerbeleid

De shop & go-plaatsen zijn slechts één schakel in het geïntegreerde parkeerbeleid van Kortrijk. Dat is erop gericht om de bezoekende langparkeerder een plaats te geven in de ondergrondse parkings of de parkeerterreinen in en rond de binnenstadsring. De bovengrondse parkeerplaatsen worden gereserveerd voor bewoners, mindervaliden, autodelers, kortparkeerders (max. 2 uur) en ultrakortparkeerders (30 min.).

Shop & go: hoe werkt het?

IMG_20160615_094445.jpg

Het shop & go-systeem werkt aan de hand van sensoren in de grond, ongeveer in het midden van het parkeervak. Wanneer een auto parkeert, registreert de sensor de auto. Als na 30 minuten de auto nog steeds geparkeerd staat, gaat er een signaal naar het parkeerbedrijf. De parkeerwachters krijgen dan via hun handcomputer een signaal dat een wagen zijn parkeerduur overschrijdt en gaan ter plaatse. Sta je langer dan de voorziene gratis parkeertijd, dan kan een parkeerwachter een naheffing opmaken. Die bedraagt 25 euro en geldt voor hetzij de voormiddag (9.00 tot 14.00 uur), hetzij de namiddag (van 14.00u tot het einde van de parkeerduurbeperking). Voor 9.00 uur en na 19.00 uur kan men vrij parkeren op de shop & go-plaatsen. Op de mobiele website (m.parko.be) kun je de vrije shop & goparkeerplaatsen in een oogopslag zien?

Kortrijk was pionier in Vlaanderen voor shop & go. Ondertussen toonden ook andere steden en gemeenten hun interesse in een gelijkaardig systeem, waaronder Sint-Truiden, Mechelen, Leuven en Oostende.