Vier parkeerhavens vangen parkeerdruk op bij herinrichting doortocht Anzegem

Uit mobiliteitsbrief 170 - Parkeren

Anzegem offerde bij een doortochtherinrichting een 50-tal langsparkeerplaatsen op om brede voet- en fietspaden te kunnen aanleggen. Langs de gewestweg kwamen vier parkeerhavens met ongeveer hetzelfde aantal plaatsen om de parkeerdruk op te vangen.

Parkeren3GoemaereDimitriJDB.jpgDimitri Goemaere, diensthoofd Openbare Werken: “In totaal zijn er na en voor de herinrichting ongeveer evenveel parkeerplaatsen.” 

Bij de doortochtherinrichting van Anzegem kreeg de N382 naast een nieuwe rotonde ook een vernieuwd wegprofiel over een lengte van 1 km. Op verschillende plaatsen werden de langsparkeerstroken weggehaald ten voordele van vrijliggende fietspaden en bredere voetpaden. Waar de weg breed genoeg was, zijn de langsparkeerplaatsen behouden. Om de parkeerdruk op te vangen, legde Anzegem verspreid langs de gewestweg parkeerhavens aan van 10 tot 20 plaatsen. In totaal zijn er langs de N382 zo vier parkeerhavens aangelegd, waarvan twee in de onmiddellijke omgeving van een school. Alle parkeerhavens zijn verhard met klinkers. “De parkeerhavens zijn nu al een tijdje aangelegd en worden goed gebruikt”, zegt Dimitri Goemaere, diensthoofd Openbare Werken. “In totaal zijn er na en voor de herinrichting ongeveer evenveel parkeerplaatsen beschikbaar, alleen zijn ze iets anders verdeeld. Voordien telden we langs de gewestweg zo’n 100 langsparkeerplaatsen. Vandaag zijn er nog steeds 45 langsparkeerplaatsen beschikbaar. Op de parkeerhavens bieden we in totaal 55 plaatsen aan.”

Kortparkeren bij winkels

Voor een vlotte bereikbaarheid van de winkels langs de gewestweg heeft Anzegem ook parkeerplaatsen op de rijweg voorzien voor kortparkeren. Men kan er 15 minuten gratis parkeren om een snelle boodschap te doen. Deze parkeerplaatsen worden subtiel aangegeven met belijning en een bord E9a met onderbord. Ze werken ook snelheidsremmend.

Parkeren7ParkeerhavenJDB.jpgDe 4 parkeerhavens tellen 10 tot 20 parkeerplaatsen en liggen verspreid langs de gewestweg.

Parkeren10KortParkerenJDB.jpgOp de rijbaan zijn plaatsen voor kortparkeren (15 min.) voorzien in de buurt van handelszaken.