Was het nu 50, 70 of 90? Richtlijnen voor snelheidsregimes

Uit mobiliteitsbrief 172 - Snelheidslimieten

Wanneer is het aangewezen om af te wijken van de 70 km/u-standaard? Onder meer conflictdichtheid en de aan- of afwezigheid van fietsvoorzieningen spelen een rol bij deze beslissing.

Hoewel het niet de bedoeling is dat lokale overheden op 1 januari hun bestaande snelheidsbeleid helemaal omgooien, is dit wel een interessant moment om de huidige snelheidskaart eens kritisch te bekijken. Ter ondersteuning maakte de Vlaamse overheid een handleiding: ‘Snelheid op Vlaamse wegen buiten de bebouwde kom’ met richtlijnen rond snelheidsbeperkingen. Ze helpen wegbeheerders het juiste snelheidsregime te kiezen.

De maatregelen in de handleiding sluiten aan bij het nieuwe Verkeersveiligheidsplan. Ze beschrijven onder meer wanneer van de standaardlimiet van 70 km/u kan afgeweken worden op lokale en secundaire wegen en in welke uitzonderlijke gevallen dus een hoger of lager snelheidsregime kan ingevoerd worden. De handleiding verduidelijkt ook voor welke aanpassingen aanvullende reglementen nodig zijn.
Parameters als fietsvoorzieningen en conflictdichtheid spelen een cruciale rol in de afweging. Een overzicht van mogelijke overwegingen voor afwijking vindt u in de tabel hieronder.

tabel_richtlijnen.jpg

Meer info:

  • De richtlijnen in de handleiding ‘Snelheid op Vlaamse wegen buiten de bebouwde kom’ zijn gebaseerd op de dienstorder MOW/AWV/2016/2 van 26 januari 2016 houdende de snelheid op gewestwegen buiten de bebouwde kom. De handleiding zelf vindt u hier .
  • De inrichtingsvoorschriften om deze wegen zo veilig, geloofwaardig en leesbaar mogelijk in te richten zijn terug te vinden in de verschillende vademecums. Een overzicht van de vademecums vindt u op www.mobielvlaanderen.be/overheden/vademecums