Aalst: ouderen als norm voor openbaar domein

Uit mobiliteitsbrief 178 - Toegankelijkheid

Een goed leesbaar en toegankelijk openbaar domein bleek al snel een belangrijke voorwaarde om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Dat ondervond Aalst tijdens het proefproject ‘Ageing in Place’.

ouderen geknipt.jpgOuderen vormen een belangrijke groep binnen de samenleving. In de stad Aalst bijvoorbeeld is één op vier inwoners ouder dan 60 jaar. Meer dan 5% van de inwoners is zelfs ouder dan 80 jaar. Deze “vergrijzing binnen de vergrijzing” zal de komende jaren nog gaan toenemen. In het kader van het project ‘Zorg Proeftuinen’ liep van 2013 tot 2016 het project AIPA (Ageing in Place Aalst). Met dat project wilde het stadsbestuur onder begeleiding van Inter testen welke infrastructurele, sociale en maatschappelijke voorwaarden ingevuld moeten zijn om te kunnen ouder worden in de eigen leefomgeving.

Sociaal leven

“Een toegankelijke inrichting van de openbare ruimte bleek een noodzakelijk onderdeel van het project, want mensen kunnen alleen langer thuis blijven wonen als ze ook kunnen participeren aan het sociale leven en zelf mobiel kunnen blijven”, zegt Heidi Tonnelier, projectleider proeftuinproject Integrale Ouderentoets. “Bovendien: als het openbaar domein en de publieke dienstverlening goed toegankelijk, duidelijk begrijpbaar, en aantrekkelijk zijn voor ouderen, dan geniet iedereen daar mee van. Uit het project hebben we onder meer geleerd dat het belangrijk is om al in een vroeg stadium bij het planproces voor de aanleg of heraanleg van publiek domein toegankelijkheidseisen in te brengen. Ook regelmatige controle en een vlot herstel van de knelpunten zijn essentieel. Heel belangrijk is ten slotte om bij de burgers draagvlak te creëren door hen van in het begin te betrekken bij nieuwe plannen.”

Het project is ondertussen afgerond, maar toegankelijkheid blijft hoog op de agenda staan in Aalst. “Wij hebben als stad een convenant met Inter afgesloten en willen blijven inzetten op toegankelijkheid bij de (her)aanleg van openbaar domein en nieuwe gebouwen”, besluit Heidi Tonnelier.

aalst.jpg
In het kader van het Ageing-project is een lijst opgesteld van knelpunten die de stad kon oplossen op korte termijn. Daaruit maakte een aantal senioren van het AIPA-panel een selectie.  Zo werd onder meer een voetpad dat door slijtage en opstoot van boomwortels er slordig bij lag opnieuw aangelegd.