De Lijn werkt aan meer mobiele lijnen

Uit mobiliteitsbrief 178 - Toegankelijkheid

Tegen 2020 zullen alle bussen van De Lijn toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Maar op vlak van halte-infrastructuur is er nog veel werk aan de winkel. Om de juiste prioriteiten te bepalen, werkt De Lijn aan het project ‘meer mobiele lijn’. Binnenkort wordt de toegankelijkheidsstatus van de haltes ook gemarkeerd met herkenbare logo’s.

03_eddy_gielis.jpg“Mensen zullen op onze website en in de folders zelf kunnen nakijken of hun halte toegankelijk is.” Eddy Gielis, coördinator toegankelijkheid De Lijn.

Sinds maart 2016 screent De Lijn al haar haltes op toegankelijkheid. Medewerkers halte-infrastructuur van De Lijn kijken systematisch alle haltes na op een aantal parameters, zoals de perronhoogte, de hellingsgraad, de aanwezigheid van geleidetegels,… Op basis van die inventarisatie wordt bepaald of de halte al dan niet toegankelijk is. Er zijn drie gradaties van toegankelijkheid: toegankelijk voor personen met een rolstoel, toegankelijk voor personen met een rolstoel mits assistentie en toegankelijk voor personen met een visuele beperking. Alle toegankelijkheidsgegevens komen terecht in een centrale databank van De Lijn. “Momenteel is ongeveer 75% van de haltes geïnventariseerd”, zegt de coördinator toegankelijkheid Eddy Gielis van De Lijn. “Zo’n 10% van de gescreende haltes blijkt vandaag toegankelijk voor mensen met een motorische beperking, met assistentie is dit 27%. Slechts 4% is voorzien van tactiele geleiding voor personen met een visuele beperking.
Het toegankelijk maken van een halte is de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder. Dankzij de halte-inventarisatie kunnen we nu duidelijker aangeven welke haltes voor wie reeds bruikbaar zijn. Dat is alvast een stap in de goede richting. ”

03_halte de lijn.jpg
Slechts 10% van de geïnventariseerde haltes zijn vandaag toegankelijk voor mensen met een motorische beperking.

Project ‘meer mobiele lijn’

“Vandaag is ongeveer 86% van onze bussen al toegankelijk, en tegen 2020 zal dat 100% zijn. Maar wat de haltes betreft, zullen we dus een inhaalmanoeuvre moeten doen op vlak van toegankelijkheid”, zegt Eddy Gielis. Om tot een planmatige aanpak van de halte-infrastructuur te komen, zet De Lijn het proefproject ‘meer mobiele lijn’ op. Een lijn krijgt het statuut van meer mobiele lijn als daarop een bepaald percentage toegankelijke voertuigen rijdt en de lijn een minimaal of gericht percentage toegankelijke haltes heeft. Binnen het project ‘meer mobiele lijn’ worden geschikte lijnen geselecteerd. Bedoeling is om met gerichte vragen aan de wegbeheerders te komen tot een minimumaandeel van toegankelijke haltes op die lijnen. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de spreiding van toegankelijke haltes in de buurt en met andere parameters zoals de ruimtelijke en de functionele context.

Logo’s toegankelijkheid

De Lijn wil naast de mobiele lijnen ook werk maken van een transparantere communicatie naar de minder mobiele reizigers. Hiervoor worden drie nieuwe logo’s gebruikt. Die worden binnenkort op het haltebord aangebracht en geïntegreerd in de online info zoals de routeplanner en in de folders. “Het is de bedoeling dat reizigers zo zelf kunnen nakijken of hun op- en afstaphalte toegankelijk is. Samen met de gebruikersorganisaties onderzoeken we of we in de nabije toekomst naar een systeem kunnen gaan waarbij mensen met een beperking niet langer hun rit met De Lijn vooraf moeten reserveren. Het toenemende aantal toegankelijke voertuigen en het beschikbaar stellen van de halte-informatie over toegankelijkheid maakt dat deze stap mogelijk wordt.”

logo3.jpg
Toegankelijk voor personen met een mobiele beperking

logo1.jpg
Toegankelijk voor personen met een mobiele beperking mits assistentie

logo_2.jpg
Toegankelijk voor personen met een visuele handicap

Op www.delijn.be/overheden  vindt u meer informatie in de brochure toegankelijke haltes.


Begeleiding op maat: OV-buddy’s in regio Gent

Om het openbaar vervoer nog toegankelijker te maken is TreinTramBus in de regio Gent gestart met het project Openbaar Vervoer-Buddy’s. Dat zijn vrijwilligers die mensen met een fysieke of mentale beperking helpen om de bus of tram te leren gebruiken. Het kan gaan om eenmalige ondersteuning (de buddy gaat mee op de bus/tram en helpt waar nodig), maar soms willen gebruikers ook graag een specifiek traject (bv. van thuis naar school of werk) aanleren, met de bedoeling om dit na enkele keren oefenen zelfstandig te kunnen afleggen. OV-buddy’s werken op vrijwillige basis en worden zorgvuldig uitgekozen. Als iemand een buddy wil, zoeken TreinTramBus en Mobar vzw (de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer) eerst een passende match. Dat gebeurt op basis van een persoonlijk gesprek. Als het project goed wordt onthaald, kan het naar andere steden en gemeenten worden uitgebreid.

Meer info: http://buddywerking.treintrambus.be buddywerking@treintrambus.be   of tel. 09 223 86 12

OV-buddy’s is een initiatief van TreinTramBus i.s.m. IMOB, De Lijn en Mobar, en wordt gerealiseerd met de steun van de Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken.