Nieuwe technologie, nieuwe mogelijkheden

Uit mobiliteitsbrief 183 - Vernieuwde lichtvisie

De nieuwe generatie led-lichtbronnen is helderder en energiezuiniger. Ledverlichting heeft ook een langere levensduur. Dat maakt ze economisch en ecologisch een verantwoorde keuze. De nieuwe mogelijkheden leidden tot enkele aanpassingen in de lichtvisie die de duurzaamheid vergroten.

Graduele verlichting

02_ledsklein.jpgWit ledlicht is standaard in de vernieuwde lichtvisie. Geel licht wordt niet langer voorgeschreven.

Dankzij de nieuwste ledtechnologie is het mogelijk om meer gradueel te verlichten. Daardoor konden in de lichtvisie nieuwe richtlijnen opgenomen worden voor de verlichting van bepaalde kruispunten. Voor de overgang van een duistere sectie naar een verlicht conflictpunt gaan de opeenvolgende masten van 25% over 50% en 75% naar 100% van het lichtniveau. Op die manier kunnen bestuurders gemakkelijker wennen aan het licht. Voorbij het kruispunt krijg je het omgekeerde effect en kunnen de ogen van bestuurders zich geleidelijk aanpassen aan het duister (zie pag. 56-57 in de Lichtvisie ).

Neutraal en warm wit licht

In de concepten van de lichtvisie werden de lichtkleur en de kleurtemperatuur bijgestuurd om het gebruik van ledtechnologie te verruimen. In de plaats van geel licht wordt er enkel nog het gebruik van neutraal wit en warm wit licht geadviseerd. Neutraal wit licht wordt alleen voor de sterk verkeersgeoriënteerde wegtypes en kruispunten voorgeschreven. In de andere gevallen wordt warm wit licht geadviseerd omdat dat de verblijfsfunctie beklemtoont (zie pag. 82 in de Lichtvisie ).

Dimmen en doven

Ook de strategie rond dimmen en doven is in de nieuwe lichtvisie verfijnd als gevolg van de nieuwe technologische mogelijkheden. Puntgebonden wegverlichting (erfontsluitingen, toegangen tot parkings) en doorlopende wegsegmenten met verlichting worden gedimd tussen 0 en 5 uur. Op uitdrukkelijke vraag van de gemeente en in overleg met AWV kunnen deze wegsegmenten ook gedoofd worden. Als de led- en stuurtechnologie nog verder evolueert, zal het ook mogelijk worden om verschillende regimes voor week- en weekendnachten of seizoensgebonden regimes te voorzien (zie pag. 83-84 in de Lichtvisie ).