Eén geïntegreerd investeringsprogramma voor MOW

Uit mobiliteitsbrief 185 - Basisbereikbaarheid

Om de investeringen van het Beleidsdomein MOW gerichter en efficiënter te plannen en beter af te stemmen op de beleidsdomeinbrede doelstellingen en prioriteiten wordt vanaf 2019 één geïntegreerd meerjarig investeringsprogramma (GIP) opgemaakt voor het hele beleidsdomein. Dit GIP treedt in de plaats van de aparte investeringsprogramma’s van de verschillende entiteiten.

Het GIP biedt eveneens de mogelijkheid om de investeringen van het beleidsdomein te bekijken vanuit de modus en netwerkoverstijgende mobiliteitsblik die nodig is voor een toekomstgericht beleid inzake mobiliteit en openbare werken. Via dit GIP kunnen de investeringsprogramma’s van de verschillende entiteiten bovendien beter op elkaar afgestemd worden en kunnen synergieën gecreëerd worden, wat zal bijdragen tot een efficiëntere inzet van de beschikbare middelen en een vlottere uitvoering.

In 2018 werden de investeringsprogramma’s van de entiteiten al voor een eerste maal samengebracht in één globaal overzicht. In de toekomst zal het GIP ook effectief tot stand komen via een gezamenlijk proces.