20 bijkomende trajectcontroles op de Vlaamse gewestwegen

Uit mobiliteitsbrief 220 - Vlaamse Mobiliteitsvisie 2040

Er komen dit jaar nog twintig bijkomende trajectcontroles op de Vlaamse gewestwegen, goed voor een investering van 3 miljoen euro. “Ik wil via deze manier van handhaving de verkeersveiligheid op onze wegen verhogen”, aldus minister Peeters. “Onderzoek toont immers aan dat het aantal ongevallen en snelheidsovertredingen ter hoogte van trajectcontroles drastisch dalen.” Met de twintig bijkomende locaties zijn er in Vlaanderen in totaal 208 locaties met trajectcontroles.