Gemeenten mogen technische voertuiggegevens opvragen bij DIV voor handhaving parkeerbeleid

Uit mobiliteitsbrief 225 - Afwegingskader 30 of 50

De Vlaamse decreetgever heeft het Decreet Aanvullende Verkeersreglementen van 16 mei 2018 gewijzigd zodat steden en gemeenten nu ook, naast de identiteitsgegevens van een kentekenplaathouder, de technische voertuiggegevens kunnen opvragen bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV). Op basis van die gegevens kunnen ze dan bijvoorbeeld nagaan of een voertuig dat op een parkeerplaats voor elektrische voertuigen staat, wel degelijk een elektrisch voertuig is. Tot de technische voertuiggegevens behoren brandstoftype, voertuigcategorie, maximaal toegelaten massa, merk, type en kleur. De toelating om deze gegevens op te vragen geldt zowel voor de gemeenten zelf als voor hun concessiehouders, de gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen en de Vlaamse Regering. Deze instanties mogen wel alleen de gegevens verzamelen en verwerken die noodzakelijk zijn om een overtreder te identificeren en die nodig zijn voor de controle en bestraffing van de inbreuken op de aanvullende verkeersreglementen. De verkregen gegevens mogen maximaal 10 jaar bijgehouden worden.

Bron: Decreet van 22 oktober 2021 tot wijziging van artikel 10/2, tweede lid, van het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, BS 23 november 2021.