Samen maken we de mobiliteitsswitch

Uit mobiliteitsbrief 226 - Circulatieplannen

De shift naar basisbereikbaarheid is voor veel Vlamingen belangrijk. Om iedereen vooraf goed te informeren is er stapsgewijze communicatie nodig, van de Vlaamse overheid én de lokale besturen. Daarom stelde Departement MOW een two-pager op, de eerste stap in de publiekscampagne.

mobiliteitsswitch.JPG