Vlaamse Mobiliteitsvisie 2040 visueel samengevat

Uit mobiliteitsbrief 226 - Circulatieplannen

Mobiliteitsvisie personenvervoer.jpgDe Vlaamse Regering heeft op vrijdag 9 juli 2021 de Vlaamse Mobiliteitsvisie 2040 definitief goedgekeurd. Die geeft aan waar we de komende 20 jaar naartoe willen: met slim geregeld verkeer en vervoer naar duurzaam verbonden mensen en bedrijven. Dit zowel op Vlaams niveau als op niveau van de vervoerregio’s en de lokale besturen. Om je in een oogwenk zicht te bieden op de belangrijkste accenten van de Mobiliteitsvisie, hebben we die nu visueel samengevat.