Mobiliteitsbrief

Hoe bereken je de impact van modal shift op gezondheid, klimaat en file?

Uit mobiliteitsbrief 229 - Modal shift

De modal shift naar actieve modi is niet alleen een verbetering op het vlak van mobiliteit. Meer wandelen en fietsen heeft ook positieve effecten voor de maatschappelijke en individuele gezondheid. Om de winst van actieve verplaatsingen te berekenen, ontwikkelde het Agentschap Zorg en Gezondheid een gezondheidscalculator. 

Met deze tool kunnen lokale besturen de maatschappelijke gezondheidswinst berekenen van zeer uiteenlopende projecten:

  • infrastructuurwerken zoals het aanleggen van een fietstunnel of het verbreden van voetpaden
  • veranderingen in het mobiliteitsplan door bv. het invoeren van een fietsstraat;
  • sensibiliseringsprojecten om te voet naar de bakker te gaan;
  • initiatieven om vaardigheden aan te leren, zoals fietslessen voor volwassenen.

 

De gezondheidswinst van een modal shift naar actieve modi is altijd positief: de voordelen van meer fysieke activiteit, minder luchtverontreiniging en geluidshinder door auto’s zijn groter dan de impact van een mogelijk ongeval of de hogere blootstelling aan luchtverontreiniging tijdens de actieve verplaatsing. Naast de gezondheidswinst kan je met deze tool ook de economische winst van de modal shift berekenen aan de hand van de CO2-uitstoot die je uitspaart en de files die je vermijdt.

Ga aan de slag met de gezondheidscalculator

Ontdek alle mogelijkheden van de tool en raadpleeg de handleiding via www.zorg-en-gezondheid.be/gezondheidscalculator-modal-shift

Ook interessant