Mobiliteitsbrief

VSV stimuleert fietsgebruik door campagnes met lokale besturen

Uit mobiliteitsbrief 229 - Modal shift

De Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde (VSV) streeft samen met alle betrokken actoren naar nul verkeersslachtoffers. Duurzame mobiliteit is een absolute voorwaarde voor veilig verkeer, en andersom. Hoe meer mensen alternatieven voor de auto gebruiken, hoe veiliger het verkeer wordt. Om bij te dragen aan de ambitie van een modal shift in Vlaanderen, wil de VSV in de eerste plaats mensen meer laten fietsen. Dat vraagt een gedragsverandering. Gedragsonderzoeker Stijn Dhondt legt uit hoe de VSV dat aanpakt.

Stijn Dhondt.jpgStijn Dhondt “Communiceer daar waar je de verandering wil stimuleren.”

Hoe zet de VSV in op gedragsverandering?

“We mikken in eerste instantie op kleine veranderingen: door mensen af en toe toch de fiets te laten kiezen voor een korte verplaatsing. Verbetering bereik je vaak niet door radicale veranderingen, maar stap voor stap. Mensen zullen dan ook minder weerstand voelen om hun gedrag aan te passen, aangezien de inspanning kleiner is. Al die kleine stapjes kunnen uiteindelijk leiden tot een grote verandering, of zelfs een mentaliteitswijziging. Met onze campagnes willen we dat mensen zich vaker de vraag stellen: ‘Zou ik deze keer eens de fiets nemen?’. Daarvoor werken we samen met steden en gemeenten, omdat zij veel dichter staan bij de inwoners die voor de fiets kunnen kiezen.”

Welke tips heb je voor lokale besturen?

“Om tot gedragsverandering te komen, moet fietsen eerst en vooral aantrekkelijk worden. Dus moet je als lokaal bestuur in de eerste plaats goed nadenken over infrastructurele maatregelen. In de tweede plaats moet je daarover ook duidelijk en gericht communiceren en sensibiliseren. Door over de aanleg van fietspaden, de organisatie van directe en korte fietsroutes en de plaatsing van fietsenstallingen te communiceren, maken ze inwoners duidelijk dat ze initiatieven nemen om fietsen aangenamer en gemakkelijker te maken. Steden en gemeenten hebben de mogelijkheid om daarin heel concreet te gaan. Zij weten het best wat er leeft bij hun inwoners en waar het meeste potentieel aanwezig is.”

Hoe ondersteunt de VSV lokale besturen daarin?

Fietscampagne“Kleine steden en gemeenten hebben vaak zelf niet het budget om fietscampagnes op te zetten. Daarom biedt de VSV, in opdracht van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, gratis campagnemateriaal aan. Dat kunnen affiches, mailings en posts voor sociale media zijn. We geven ook webinars om uit te leggen hoe ze aan de slag kunnen gaan met een campagne. En we bevragen de noden van gemeenten over onze campagnes. We weten dat we op Vlaams niveau verder af staan van de persoonlijke situatie of het dagelijkse leven van mensen. Vanuit onze overkoepelende rol zetten we daarom in op uniforme beeldtaal in campagnes. We bieden campagnemateriaal aan dat lokale besturen kunnen aanpassen. Die uniformiteit bevordert herkenbaarheid. Lokale besturen kunnen vervolgens de vertaling maken naar de lokale situatie en de boodschap duidelijk overmaken naar hun inwoners. We spelen hier in op bestemmingen binnen de gemeente waarvoor mensen eenvoudig kunnen overschakelen naar fietsen. Denk dan aan sportfaciliteiten, de bibliotheek, het cultuurcentrum, lokale handelaars, ... Dat zijn belangrijke plaatsen, omdat we voor de overstap naar fietsen mikken op die korte afstanden.”

Welke evolutie stel je vast?

“Fietsen staat nu ook bij lokale besturen hoger op de agenda. Tien jaar geleden namen vooral de grote steden deel aan de wedstrijd ‘Wie wordt Fietsgemeente?’. Nu zien we ook veel meer kleinere en landelijke gemeenten tussen de deelnemers. Uit onze campagne-evaluaties blijkt bovendien dat mensen meer de fiets gebruiken nadat ze de campagne gezien hebben, om iemand te bezoeken en voor ontspanning. Dat is voor ons een bemoedigend resultaat, want ook uit onze bevragingen blijkt dat heel veel mensen wel vaker de fiets zouden willen nemen, maar gewoon nog dat extra zetje nodig hebben. Goede communicatie kan daarbij helpen.”

Ook interessant