Mobiliteitsbrief

Ecoscore personenwagenpark evolueert positief

Uit mobiliteitsbrief 230 - Fiets

Ecoscore pictogramIn 2021 bedroeg de gemiddelde ecoscore van het Vlaamse personenwagenpark 64,1. Deze score steeg de afgelopen jaren vrij constant, met ongeveer 1 eenheid per jaar. Hoe hoger de ecoscore, hoe minder milieubelastend het wagenpark. Het brandstoftype van een personenwagen heeft een belangrijke impact op de ecoscore. Zo was de gemiddelde ecoscore van het totale dieselwagenpark (58,3) lager dan die van het totale benzinewagenpark (67,4). Wagens met alternatieve aandrijvingen/brandstoffen noteren de hoogste gemiddelde ecoscores (77,1). Daarnaast hebben nieuw ingeschreven wagens een hogere gemiddelde ecoscore, die steeg naar 71,7. Het zijn meestal dan ook modernere en milieuvriendelijkere wagens. Tot slot resulteert ook het type eigenaar in verschillen in ecoscores. Wie zelf een nieuwe wagen moet aankopen, kiest gemiddeld voor een milieuvriendelijkere wagen dan wie met een bedrijfs- of leasewagen rondrijdt. De gemiddelde ecoscore van nieuwe particuliere voertuigen (72,7) was in 2021 hoger dan die van leasewagens (71,8) of niet-lease bedrijfswagens (71,1), al is het verschil wel kleiner geworden dan in de voorgaande jaren.

Meer informatie over de ecoscore van het wagenpark vind je via www.vlaanderen.be/statistiek-vlaanderen/mobiliteit/ecoscore-personenwagenpark.