Mobiliteitsbrief

Thematische oproep stadsvernieuwing 2022: ‘Verbindende stad’

Uit mobiliteitsbrief 230 - Fiets

Bart Somers, Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur, heeft de thematische oproep stadsvernieuwing 2022 gelanceerd. Dit jaar staat de oproep in het teken van de verbindende stad, waarbij het (nieuwe) ontmoeten centraal staat. Een stad is veel meer dan een verzameling gebouwen, pleinen en parken, wegen en nutsinfrastructuur, maar ook en vooral een lokale samenleving die zich in en rond die gebouwde ruimte organiseert. De samenhang tussen de sociale en ruimtelijke dynamieken in de stad vormt het vertrekpunt voor deze thematische oproep. Met het dagelijks ’samenleven‘ als onderlegger mikt de minister op investeringen in de publieke ruimte die het ontmoeten op een vernieuwende manier stimuleren. Dit gebeurt met focus op buurten en wijken waar er weinig interactie is tussen verschillende doelgroepen en waar de nood aan een versterkt netwerk groot is.


Meer informatie over deze thematische oproep vind je via www.vlaanderen.be/stedenbeleid/nieuwsberichten-van-stedenbeleid/thematische-oproep-stadsvernieuwing-2022.