Mobiliteitsbrief

Subsidies voor lokale besturen

Uit mobiliteitsbrief 231 - Subsidiestromen

Subsidie Veilige Schoolroutes

Dit is een subsidie voor projecten die de verkeersveiligheid op schoolroutes op gemeentewegen verbeteren. De subsidie is gericht op snel uitvoerbare maatregelen, zoals verkeerssignalisatie en kleine infrastructurele aanpassingen.

www.vlaanderen.be/subsidies-aan-gemeenten-voor-het-verbeteren-van-de-verkeersveiligheid-van-schoolroutes-op-gemeentewegen

Hoppinpunten

Dit is een subsidie voor de aanleg van Hoppinpunten. Dat zijn vervoersknooppunten die verschillende vervoermiddelen en parkeermogelijkheden voor personenwagens en fietsen aanbieden. Er kunnen ook extra diensten zijn, zoals een pakjesautomaat, een fietshersteldienst, ... Lokale besturen kunnen een subsidie aanvragen voor de aanleg van een of meerdere Hoppinpunten langs gemeentewegen.

www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid-en-de-mobiliteitsswitch/combimobiliteit/hoppinpunten

Subsidies Veilige Schoolomgevingen

Dit is een subsidie voor projecten die de verkeersveiligheid in schoolomgevingen willen verbeteren. De subsidie is gericht op snel uitvoerbare maatregelen, zoals verkeerssignalisatie en kleine infrastructurele aanpassingen.

www.vlaanderen.be/subsidies-aan-gemeenten-voor-het-verbeteren-van-de-verkeersveiligheid-van-schoolomgevingen

Pendelfonds

Deze subsidie wil duurzaam woonwerkverkeer en het gebruik van de auto verminderen. Niet alleen bedrijven, maar ook lokale besturen kunnen, in samenwerking met een private partner, subsidies krijgen voor projecten die gericht zijn op een modale verschuiving naar duurzame vervoermiddelen.

www.vlaanderen.be/subsidies-voor-duurzaam-woon-werkverkeer-via-het-pendelfonds

Toegankelijke haltes en halte-infrastructuur (vanaf 3 oktober 2022)

Eind 2020 werd het Masterplan Toegankelijkheid gelanceerd om de halteinfrastructuur van het openbaar vervoer toegankelijker te maken tegen 2030. Het doel van het masterplan is tweeledig:

  • 50% van de haltes van het kernnet en het aanvullend net toegankelijk maken tegen 2030. Zo kan ongeveer 70% van de reizigers een toegankelijke rit maken.
  • 100% van de haltes aan een Hoppinpunt toegankelijk maken voor mensen met een motorische en visuele beperking tegen 2030.

Momenteel kunnen lokale besturen al een subsidie voor schuilhuisjes en fietsenstallingen aanvragen bij De Lijn. Die regeling blijft onveranderd tot 2 oktober 2022. Vanaf maandag 3 oktober kunnen steden en gemeenten subsidieaanvragen rechtstreeks indienen bij TMB. Die zal ze dan volledig behandelen.

Ook subsidieaanvragen om een halte langs een gemeenteweg toegankelijk te maken, via een nieuwe aanleg of een herinrichting, kunnen vanaf 3 oktober ingediend worden bij TMB.

www.vlaanderen.be/masterplan-toegankelijke-haltes
www.vlaanderen.be/mobiliteit-en-openbare-werken/toegankelijke-haltes