Doorstroming in cijfers

Uit mobiliteitsbrief 235 - Doorstroming openbaar vervoer

De Lijn beschikt over data van elke bus en tram in Vlaanderen. Zo weten ze exact hoe stipt het openbaar vervoer rijdt voor elke lijn, gemeente of vervoerregio. In dit artikel bespreken we de efficiëntie en betrouwbaarheid van het openbaar vervoer.

Efficiëntie

Dit cijfer zegt iets over de filegevoeligheid van bussen en trams in elke vervoerregio. Het is de verhouding tussen de rijtijd in de spits vergeleken met de rijtijd in de dalperiodes. Hoe hoger het cijfer, hoe minder verschil tussen beide rijtijden en dus hoe minder filegevoelig de bussen en trams zijn.

Grafiek efficientie.png

Betrouwbaarheid

Dit cijfer vertelt hoe betrouwbaar de bussen en trams rijden en hoe groot de kans is dat ze op tijd zijn. Het is de verhouding tussen de individuele rijtijden van bussen of trams en de rijtijd van 90% van de bussen of trams van die lijn. Hoe hoger het cijfer, hoe minder de rijtijden schommelen, dus hoe betrouwbaarder de bussen en trams zijn.

Grafiek betrouwbaarheid.png

De Vlaamse overheid heeft concrete doelstellingen geformuleerd voor de doorstroming van bus- en tramlijnen. Ze mikt op een efficiëntie van 85% in de steden en 90% erbuiten. Als we de meest recente cijfers naast elkaar leggen, haalt ongeveer een derde van alle bus- en tramlijnen in Vlaanderen beide drempels.