Stap voor stap naar jonge idee├źn

Uit mobiliteitsbrief 239 - Jonge Wegweters

Benieuwd hoe je aan de slag gaat met Jonge Wegweters? De toolbox bestaat uit 6 vaste stappen: van de Fietstrack tot een presentatie aan het college. 

Stap 1: Routes digitaliseren 

Tijdens de eerste stap verzamel je data. Eerst brengen de jongeren al hun verplaatsingen in kaart. Dat doen ze met de Fietstrack, een digitale tool van de UGent. De jongeren geven aan welke fietsroutes ze volgen en hoe veilig ze zijn. Het resultaat is een digitale overzichtskaart met alle fietsroutes die jongeren afleggen, zowel naar school als in hun vrije tijd. Bij de Fietstrack hoort ook een enquête over mobiliteitskeuzes, veiligheidsmaatregelen en de fietsveiligheid in de gemeente.

Met jongeren op de straat om te praten over hun mobiliteitsbeleving

Stap 2: Mobiliteitsbeleving 

Tijd om mee te stappen in de mobiliteitsbeleving van jongeren. In de toolbox zitten verschillende methodieken om te leren hoe jongeren mobiliteit en ruimte beleven. Dat kan bijvoorbeeld met de Wekkertocht. Je gaat in kleine groepjes op pad in het verkeer. Ondertussen observeer en bevraag je hun verplaatsingsgedrag. Gaat de wekker af? Dan beantwoorden de jongeren een vraag over de mobiliteitssituatie op die locatie. De belangrijkste conclusies bundelen ze in een filmpje. Je kan ook kiezen voor andere methodieken, zoals de Belevingsronde of de Fietstrack-analyse

 

 

Jongeren zitten rond de tafel om hun ideale mobiliteitssituatie te delenStap 3: Toekomstbeeld 

In stap 3 denk je met de jongeren na over wat er moet veranderen. Op welke plekken zijn er ingrepen nodig? Welke rol kunnen jongeren spelen? Een van de methodieken hiervoor is de Droomoefening. In deze oefening beginnen de deelnemers met een blanco blad. Met woorden en beelden beschrijven ze hun ideale mobiliteitssituatie en bespreken ze welke stappen er nodig zijn. 

 

 

 

 

Jongeren zitten rond de tafel om hun aanbevelingen te rangschikken

Stap 4 Aanbevelingen 

In stap 4 komen alle ideeën uit de vorige stappen samen. Het resultaat is een lange lijst van aanbevelingen. Nu is het tijd om al die aanbevelingen te rangschikken. Dat kan onder andere met het Budgetspel. Jongeren prioriteren samen alle projecten aan de hand van een beperkt, maar realistisch budget. 

 

 

 

 

Stap 5 Dialoog 

Jongeren leggen hun aanbevelingen voor aan de bezoekers

In de voorlaatste stap lichten jongeren hun aanbevelingen toe aan het college van burgemeester en schepenen. Dat kan met een presentatie of met een heuse MobiliteitsEXPO. Hier bouwen de jongeren een tentoonstelling, met per tafel een aanbeveling uit het traject. De schepenen en burgemeester zijn de bezoekers van de expo en gaan in gesprek met de jongeren. 

Stap 6 Concrete projecten 

Zien de beleidsmakers een toekomst in de aanbevelingen van de jongeren? Dan is er een Jonge Wegweters Deal! Daarin zetten de beleidsmakers en jongeren hun engagement op papier. Dan is het tijd voor actie. De gemeente zet de aanbevelingen om in concrete projecten op korte en lange termijn. Binnen de zes maanden koppelt de gemeente terug over de resultaten. 

 

Bekijk het volledige traject en de toolbox op jongewegweters.be/ontdek-het-jonge-wegweters-traject.