Mobiliteitsbrief

Emissievrije stadslogistiek
mobiliteitsbrief 245 - januari 2024

De Mobiliteitsbrief biedt lokale overheden informatie over hoe een lokaal duurzaam mobiliteitsbeleid uitgewerkt kan worden in samenwerking met andere partners en overheden. Alle Vlaamse burgemeesters, schepenen voor mobiliteit en alle geïnteresseerde mobiliteitsprofessionals krijgen een exemplaar.

PDF
Download de pdf-versie van de mobiliteitsbrief

Voor meer info over privacy verwijzen wij naar de privacy policy van de Vlaamse overheid