4 vragen over de Lijst Prioritaire Kunstwerken

Uit mobiliteitsbrief 249 - OverBruggen

Met de Lijst van Prioritaire Kunstwerken (LPK) volgt de Vlaamse overheid op welke bruggen in slechte toestand zijn. De bruggen op de lijst worden extra in de gaten gehouden en sneller vernieuwd of vervangen. We bundelen enkele veelgestelde vragen.

Wat is de LPK?

De LPK is een lijst met 37 bruggen, viaducten, tunnels of keermuren in het beheer van de Vlaamse overheid. Alle kunstwerken op de lijst zijn in zeer slechte staat én staan onder verhoogd toezicht. Ze krijgen prioriteit in investeringen en renovaties. Het is een dynamische lijst: gerenoveerde en vernieuwde bruggen verdwijnen van de lijst, verouderde bruggen komen erbij. Om de twee maanden wordt een nieuwe lijst gepubliceerd.

Hoe komt een brug op de lijst terecht?

Om te weten welke bruggen er slecht aan toe zijn, gebeuren er regelmatig inspecties. Een team van experten voert om de 3 tot 5 jaar inspecties uit voor alle bruggen met een overspanning van minstens 5 meter. Als daaruit blijkt dat een brug slijtage of andere gebreken vertoont, volgt een tweede grondig onderzoek. Op basis daarvan worden de bruggen ingedeeld in verschillende categorieën, variërend van 1 (goed) tot 5 (zeer slecht). Hoe hoger de categorie, hoe hoger de prioriteit.

Worden ze allemaal vernieuwd of vervangen?

Niet alle bruggen op de LPK moeten onmiddellijk gerenoveerd of vervangen worden. Sommige bruggen kunnen later worden hersteld. Tot die tijd staan ze onder verhoogd toezicht en neemt de Vlaamse overheid tijdelijke maatregelen om hun levensduur te verlengen, zoals een tonnagebeperking voor verkeer dat over de brug rijdt. Zo blijft de veiligheid van alle weggebruikers gegarandeerd.

Wat is het plan?

Het is de bedoeling om de lijst zo snel mogelijk weg te werken. Bijna alle bruggen op de huidige lijst worden binnen een termijn van 5 jaar aangepakt. We zien nu al de eerste resultaten van die aanpak. Voor het eerst sinds het ontstaan van de lijst neemt het totale aantal kunstwerken af in plaats van toe.