Bruggen bouw je samen

Uit mobiliteitsbrief 249 - OverBruggen

Bruggen zijn complexe materie. Of ze nu over een spoorweg, gemeenteweg of snelweg lopen, er zijn altijd verschillende stakeholders bij betrokken. Goede samenwerking is dus bepalend voor het eindresultaat.

Foto van Langebrug in Nieuwpoort. Fietsers, trams, bussen en auto's: het is druk op en rond de Langebrug.

Langebrug in Nieuwpoort

Het probleem

De Langebrug in Nieuwpoort over de monding van de IJzer werd in 1956 voor het eerst in gebruik genomen. Ondertussen is ze aan vervanging toe.

Het project

De Langebrug moet snel en efficiënt worden vervangen door een veilige en robuuste brug. En dat is geen simpele opdracht. Kijk maar eens naar de omgeving van de brug. Zowel de kusttram als belangrijke buslijnen lopen over de brug. Langs de Langebrug loopt een van de drukste fietsroutes in de regio. En door enkelrichtingsverkeer op de Sluizenring is de Langebrug belangrijk voor autoverkeer tussen Nieuwpoort en Middelkerke. Ook het bezoekerscentrum Westfront ligt vlakbij. Samengevat: veel verkeer, veel stakeholders en heel weinig ruimte.

Samenwerking

Vanaf het prille begin werden alle stakeholders betrokken. In 2023 startte het Agentschap Wegen en Verkeer het overleg met de stad Nieuwpoort en alle andere stakeholders op. In een startnota bepaalden ze samen de randvoorwaarden,uitgangspunten en krijtlijnen voor het ontwerp van de nieuwe Langebrug. Ook dachten ze nu al samen na hoe tijdens de werken verkeershinder in de omgeving beperkt kon worden. Al dat overleg moet het ontwerpproces en de daaropvolgende werken vlekkeloos doen verlopen. Een startdatum voor de werken is er nog niet.

Foto van bruggen in Erpe-Mere. Het verkeer van de E40 rijdt tijdens de werken over een gemeenteweg langs de snelweg.

Vervanging twee bruggen in Erpe-Mere

Het probleem

De brug van de E40 over de spoorlijn Brussel-Oostende en de brug van de Merestraat over de E40 in Erpe-Mere staan allebei op de Lijst Prioritaire Kunstwerken. Ze dateren uit de jaren 50 en zijn dringend aan vervanging toe.

Het project

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt beide bruggen op zo’n 200 meter van elkaar. De structuur van de bruggen wordt vernieuwd en de verkeerssituatie veiliger.

  • De brug van de E40 over de spoorweg wordt breder, zodat er ruimte is voor een pechstrook in elke rijrichting.
  • Ook de brug van de Merestraat over de snelweg wordt breder en krijgt veilige fiets- en voetpaden.

Samenwerking

De werken zijn een technisch huzarenstukje. De enige manier om ze op een veilige manier uit te voeren is door het verkeer van de snelweg tijdelijk via de Lange Ommegangstraat te laten rijden, een gemeenteweg langs de snelweg. Het lokaal verkeer op die weg en de wegen errond moet daarom omgeleid worden. Iets wat alleen mogelijk is dankzij een vlotte samenwerking tussen gemeente en AWV. De werken gingen van start in juli 2022 en duren tot de zomer van 2024.