Vlaanderen fietst mee aan kop

Uit mobiliteitsbrief 250 - Focus op fiets

Van de grootste stad tot de kleinste gemeente: Vlaanderen wijst de weg als het gaat om fietsbeleid. En dus willen we ook de rest van het peloton vooruithelpen. Met deze acties van de afgelopen maanden wil de Vlaamse overheid andere landen inspireren en motiveren.

Illustratie van twee fietsersEuropese Fietsverklaring

Van 1 januari tot 30 juni 2024 is ons land voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Zes maanden lang is de fiets een van de onderwerpen die onze overheden hoog op de agenda zetten. Dat gebeurde onder andere met de Europese Fietsverklaring. Begin april 2024 ondertekenden de Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie in Brussel dit formele document waarmee de drie instellingen zich engageerden om de fiets een prominente plaats te geven in het EU-vervoerbeleid. De 8 doelstellingen en 36 aanbevelingen worden een duidelijke leidraad voor toekomstige beslissingen.

Fietsconferentie

In januari dit jaar zakten vertegenwoordigers van 14 lidstaten af naar Hasselt voor de High-Level EU Cycling Conference. Beleidsmakers, ministers en inhoudelijke experts spraken er over initiatieven om de plannen uit de Fietsverklaring om te zetten in concrete realisaties. De conferentie kwam er op initiatief van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken en kadert binnen het Belgische voorzitterschap.

Together in motion

Fietsregio én fietsexpert. Met de campagne ‘Together in Motion’ wil Vlaanderen haar troeven en kennis op fietsvlak nog meer in de verf zetten. Het is een ambitieus programma waarmee Vlaanderen door middel van innovatie en technologie stappen wil zetten richting baanbrekende, duurzame en veilige mobiliteit. Zo blijft Vlaanderen de EU-lidstaten aansporen om acties voor de fiets te ondernemen, ook wanneer het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie is afgelopen.

Velo-city

Ook tijdens Velo-city was de Vlaamse overheid prominent aanwezig. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW) werkte een stand uit in samenwerking met de andere entiteiten van het beleidsdomein MOW, Toerisme Vlaanderen, Sport Vlaanderen en organisaties zoals Fietsberaad Vlaanderen en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Het was de uitgelezen kans om uit te pakken met Vlaamse best practices zoals onze fietssnelwegen, icoonfietsroutes, wielersportevenementen en het Vademecum fietsvoorzieningen