Informatie en inspraak in Boutersem

Uit mobiliteitsbrief 57 - De mening van de burgers

De gemeente Boutersem hield naast de informatievergadering ook inspraakvergaderingen. Dit waren de initiatieven de gemeente om haar inwoners te informeren en te betrekken bij het mobiliteitsplan:

  • In november 2002 was er een grote inspraakvergadering, waarop de inwoners de problemen in kaart konden brengen. Deze vergadering leverde nuttige suggesties op, die door de gemeentelijke begeleidingscommissie werden verwerkt in het beleidsplan.
  • Tussen 2002 en 2004 verschenen regelmatig artikels in de gemeentelijke infokrant om de burgers te informeren over en te sensibiliseren voor het mobiliteitsplan. Telkens met een oproep voor nuttige suggesties, die er ook zijn gekomen.
  • In maart 2004 werden twee inspraakvergaderingen gehouden waarop het voorstel van beleidsplan werd getoetst aan de mening van de inwoners. Dat gebeurde op 11 maart 2004 in de deelgemeente Boutersem en op 18 maart 2004 in de deelgemeente Vertrijk. Beide vergaderingen kregen veel belangstelling van de inwoners en leverden opnieuw nuttige suggesties op. Op het einde van elke vergadering werd meegedeeld dat het beleidsplan nog enkele weken ter inzage lag op het gemeentehuis voor wie nog opmerkingen wilde formuleren. Dat kon ook via de website, waarop een samenvatting het beleidsplan kon bekeken worden.
  • Het mobiliteitsplan werd definitief goedgekeurd op de gemeenteraad van 24 juni 2004. Momenteel wordt een brochure gemaakt om alle inwoners maximaal te betrekken bij de implementatie van het plan.

"Informatie is goed, inspraak is beter"

Ilse Maene woont in Boutersem en nam een paar maanden geleden deel aan een informatievergadering over het mobiliteitsplan in haar gemeente.

Ilse Maene: “Ik vond de informatievergadering een goed initiatief. Toen ik de uitnodiging in de brievenbus vond, was ik meteen bereid om er naartoe te gaan. De vergadering duurde anderhalf uur en het mobiliteitsplan werd er in zeer begrijpelijke termen uitgelegd. We kwamen ook te weten wanneer en waar er werken gepland zijn. Nadien was er tijd voor vragen. Er werden een paar opmerkingen genoteerd. Of er iets mee zal gebeuren, moeten we nog afwachten. Dankzij de vergadering hebben we nu meer zicht op de toekomst van onze gemeente voor wat mobiliteit betreft, maar toch had ik het nog beter gevonden als er ook ruimte was geweest voor inspraak vooraf. Ik realiseer me dat inspraak en overleg zeker niet gemakkelijk zijn. Als er 50 mensen komen opdagen, krijg je waarschijnlijk evenveel verschillende meningen. Maar het zou ons toch het gevoel geven dat we in onze gemeente ook iets te zeggen hebben, ook al beslist de gemeente uiteindelijk zelf. Ten slotte kennen wij de buurt als geen ander. In mijn ogen kunnen we dus zeker nuttig zijn.”