Sint-Pieters-Leeuw: strengere maatregel dringt zich op

Uit mobiliteitsbrief 91 - Sluipverkeer

De komst van een nieuwe grote winkelketen en een busbaan zorgden in Sint-Pieters-Leeuw voor meer sluipverkeer op kleinere, lokale wegen. Het gemeentebestuur zoekt samen met de bewoners, de landbouwers en de eigenaar van een taverne naar een oplossing.

MOB9120F02.jpgJohan Persoons, mobiliteitsambtenaar Sint-Pieters-Leeuw:
"Het is moeilijk balanceren op de koord tussen verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid. We moeten efficiënter en drastischer optreden tegen sluipverkeer om resultaat te boeken.” (Foto: Johan Martens)

De Herdeweg is in het Ruimtelijk Structuurplan geselecteerd als een lokale ‘erfontsluitingsweg’. De weg ontsluit woongebieden en landbouwgronden en maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel en recreatief fietsroutenetwerk. In 2005 kwam er op de nabijgelegen N6 een nieuw filiaal van IKEA en werd er ook een busbaan aangelegd. Sindsdien kreeg de Herdeweg steeds meer te kampen met sluipverkeer. Per 24 uur verwerkte deze landelijke weg ongeveer 800 voertuigen.

Overleg

De gemeente wilde al eerder maatregelen nemen tegen het sluipverkeer maar het bleek moeilijk om de belangen van de buurtbewoners, de landbouwers en een lokale horecazaak te verzoenen. De horecazaak was immers niet ontevreden met de extra passage, terwijl de buurtbewoners het extra verkeer als overlast beschouwden. En de landbouwers wilden dat hun velden makkelijk bereikbaar bleven. Op een bewonersvergadering werd een compromis gezocht. “Op de vergadering wilden we nagaan voor welke maatregelen er een draagvlak was”, zegt mobiliteitsambtenaar Johan Persoons. “Er kwamen verschillende mogelijkheden aan bod: uitzonderlijk plaatselijk verkeer instellen, een circulatieplan uitwerken, wegen doorknippen. Uiteindelijk werd het een compromis: een verbodsbord met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen”. In de zomer van 2006 werd het bord geplaatst.

MOB9120F01.jpg (Foto: Johan Martens)
Het bord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ op de landelijke Herdeweg wordt nagenoeg niet nageleefd.

Niet streng genoeg

Maar al snel kwamen er klachten van buurtbewoners. Het verbod werd niet nageleefd. Daarom hield de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw in oktober 2007 een zoveelste controleactie. Daaruit bleek dat de Herdeweg een gegeerde sluiproute bleef. Persoons: “Het invoeren van ‘plaatselijk verkeer’ over een groter gebied is nu eenmaal moeilijk te controleren en vraagt permanente controle door de politie. We zullen dit probleem toch strenger moeten aanpakken. Het uitwerken van een circulatieplan of de Herdeweg doorknippen behoren tot de mogelijkheden.”