Slimmere gps met verkeersbordendatabank

Uit mobiliteitsbrief 91 - Sluipverkeer

MOB9100F01.jpg (Foto: Michel Vanneuville)

De opmars van gps-systemen veroorzaakt meer sluipverkeer. Kunnen de gps-toestellen slimmer gemaakt worden om dat te vermijden? En zo ja, met welke gegevens moeten die systemen gevoed worden?

In het ideale geval zou de gps de meest geschikte route tonen en niet de kortste of de snelste. Voor wie leefbaarheid vooropstelt, zijn de hoofdwegen en de primaire wegen door hun verbindings functie natuurlijk het meest geschikt. De bewegwijzering langs de weg is volgens die logica opgebouwd. Maar een gps neemt nu juist de taak van die bewegwijzering buiten over, volgens een andere logica.

MOB9150F01.jpgDe snelste of de kortste route is niet altijd de meest geschikte. (Foto: Peter Van Hoof)

Ook waar het niet mag

Peter Van der Perre van ITS Belgium: “Een gps definieert in principe steeds de kortste en/of snelste route naar een bestemming. Daarbij wordt op dit moment onvoldoende rekening gehouden met bijvoorbeeld verbodsborden ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’, tonnagebeperkingen, hoogtebeperkingen en schoolomgevingen. Daardoor rijden vrachtwagens zich soms vast op kleine wegen, of worden massa’s wagens langs schoolomgevingen of woonwijken gestuurd. Als al die regelgevende borden in een databank zouden zitten, zouden de digitale kaartenmakers ze kunnen integreren. Bij het uitstippelen van een route kan er dan rekening mee gehouden worden. Zo zal doorgaand verkeer niet meer langs een weg gestuurd worden die enkel toegelaten is voor plaatselijk verkeer. Een goed uitgebouwde verkeersbordendatabank kan een deeloplossing bieden voor sluipverkeer. Het blijft natuurlijk de taak van steden en gemeenten om een beleid rond sluipverkeer uit te stippelen. In de toekomst zal dat nog belangrijker worden.”

Databank met alle verkeersborden

MOB9150F03b.jpgPeter Van der Perre, ITS Belgium:
“Steden en gemeenten zullen via de databank het gps-sluipverkeer beter kunnen beïnvloeden. Voorwaarde is wel dat lokale overheden een doorgedreven beleid rond sluipverkeer voeren.” (Foto: ITS Belgium)

De Vlaamse overheid werkt aan een verkeersbordendatabank waarin alle verkeersborden langs Vlaamse wegen zullen worden opgenomen. Die moet af zijn tegen begin 2010. De Vlaamse overheid trekt er vier miljoen euro voor uit.
Van der Perre: “Door de gegevens van de verkeersbordendatabank ook beschikbaar te stellen aan digitale kaartenmakers zullen toekomstige gps-systemen beschikken over preciezere en meer up-to-date gegevens over verkeersborden. Maar het systeem moet ook permanent aangepast worden. Die taak komt rechtstreeks in de handen van de steden en gemeenten. Daarom gaat er veel aandacht uit naar het gebruiksgemak. Dankzij de gestandaardiseerde inventaris zullen de steden en gemeenten ook een beter zicht hebben op de globale toestand van de signalisatie op hun grondgebied.”

MOB9150F02.jpgGps-systemen zullen in de toekomst rekening kunnen houden met onder andere tonnagebeperkingen. (Foto: Peter Van Hoof)