Bedrijventerrein in Drongen bekent kleur

Uit mobiliteitsbrief 92 - Bewegwijzering

In Drongen werd de signalisatie op het bedrijventerrein grondig vernieuwd. De aanpassing kaderde in een pilootproject om verouderde economische locaties op te waarderen. Sinds de aanpassing is de weg zoeken er een koud kunstje.

Nieuwe huisnummers

Tot voor kort was het moeilijk de weg vinden op het bedrijventerrein in Drongen. Er waren verschillende bedrijven met hetzelfde huisnummer en de bewegwijzering ontbrak of was inconsequent. De Dienst Economie van de stad Gent pakte het probleem grondig aan en herbegon voor de nieuwe bewegwijzering van nul. Daarvoor deden ze een beroep op een gespecialiseerde firma. Niet alleen de bewegwijzering is nieuw, een aantal bedrijven kregen ook een nieuw huisnummer om het geheel transparanter te maken. De nieuwe huisnummers brachten heel wat administratieve rompslomp met zich mee, maar dat hield de stad niet tegen om te kiezen voor absolute duidelijkheid.

Totems

De nieuwe bewegwijzering werkt met kleurcodes, een overzichtspaneel en een individuele totem per bedrijf. De bewegwijzeringspijlen op het bedrijventerrein zijn conform de wettelijke voorschriften. De kleurtotems zijn officieel geen bewegwijzering maar informatiepanelen, daarom kon afgeweken van de witte kleur met zwarte letters. Alles samen vormt nu een transparant geheel, en zelfs voor buitenlandse chauffeurs is het nu gemakkelijk om de weg te vinden op het bedrijventerrein in Drongen.

MOB9240F01.jpg
(Foto: No&A)
Wie binnenrijdt op het bedrijventerrein wordt verwelkomd door een driekleurige totem en een pijl naar het informatiebord.

MOB9240F02.jpg
(Foto: Stad Gent)
Het informatiebord vermeldt alle bedrijven met hun kleurcode en huisnummer. Aan het informatiebord werden parkeerplaatsen aangelegd, zodat chauffeurs veilig kunnen stoppen om het bord te bekijken.

MOB9240F03.jpg
(Foto: No&A)
De ondersteunende bewegwijzering op het bedrijventerrein is conform de wettelijke voorschriften: zwarte letters op een lichte achtergrond. De paaltjes werden geschilderd in de kleur van de zone.

MOB9240F04.jpg
(Foto: No&A)
Elk bedrijf heeft een individuele totem in de kleur van de zone waarop duidelijk het huisnummer en de naam vermeld wordt.